Έργα από το ΠΔΕ στην Π.Ε. Μεσσηνίας συνολικού προϋπολογισμού 23.801.913,17 ευρώ

‘Εργα συνολικού προϋπολογισμού 23.801.913,17 ευρώ –με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσουέχουν δημοπρατηθεί  στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ή πρόκειται σύντομα να δημοπρατηθούν ή να εκπονηθεί η μελέτη τους.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη δημοπρατηθεί 44 έργα προϋπολογισμού 19.209.413,17 ευρώ, ενώ άλλα 14 -προϋπολογισμού 4.592.500 ευρώ- οδεύουν προς δημοπράτηση ή αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη τους.

Αναλυτικά, τα έργα είναι τα εξής:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Συντήρηση – Βελτίωση – Αναβάθμιση ασφαλείας της 9ης και 13ης Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλος- Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη 400.000

Αποκατάσταση κατoλισθήσεων στην 82η Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης από Χ.Θ. 24+000 έως όρια Μεσσηνίας 1.850.000

Επισκευή προβλήτας (τίκλα) T.K. Καρδαμύλης Δήμου Δυτικής Μάνης 74.000

Συντήρηση – Σήμανση 1ης Επαρχιακής Οδού Τμήμα Κόμβος “Φωτεινή” – γέφυρα Κοσκάραγας 700.000

Αναβάθμιση αρδευτικού, αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου 1.200.000

Αποκατάσταση Λιμνοδεξαμενής Πυρασφάλειας Τ.Κ. Πολιανής 74.000

Επισκευή γεωτρήσεων Φιλιατρών 120.000

Βελτίωση κτηριακών υποδομών ΓΟΕΒ Παμίσου 70.000

Φύτευση κόμβων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου 30.000

Μόνωση ταράτσας αμφιθεάτρου “Αλ. Κουμουνδουρος” Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας 14.500

Εργασίες φύτευσης και πρασίνου στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο 60.000

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ

 • Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια στην 9η Εθνική Οδό (Τμήμα όρια Ηλείας – Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Χώρα) 500.000
 • Συντήρηση – οδική ασφάλεια-  Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 8η Ε.Ο (τμήμα Αβραμιού – Μεσσήνη – Αριστομένης) 500.000
 • Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια – Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 3η Ε.Ο (Τμήμα Θουρία – Αριστομένης – Χώρα) 400.000
 • Σύστηματα αναχαίτισης οχημάτων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο (2018) 200.000
 • Επισκευή μεταλλικών δεξαμενών πυρόσβεσης Δυτικής Μεσσηνίας 74.130,13
 • Επισκευή μεταλλικών δεξαμενών πυρόσβεσης Ανατολικής Μεσσηνίας 74.383,04
 • Εργασίες καθαρισμού φυτικής γης και απορριμμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (2018) 60.000
 • Εργασίες καθαρισμού φυτικής γης και απορριμμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (2020) 60.000
 • Αναδιαρρύθμιση – Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων 380.000
 • Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα – Κάμπος – Σταυροπήγιο 242.000
 • Βελτίωση – Συντήρηση 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αγιος Νίκωνας (2019) 245.000
 • Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Σπάρτης 3.000.000
 • Διευθέτηση ομβρίων υδάτων της 82ης Εθνικής Οδού Ασπρόχωμα – Πύλος στον κόμβο Ριζόμυλου 100.000
 • Βελτίωση  -Συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου – Γεωτρήσεις 100.000
 • Βελτίωση – Συντήρηση 19ης Ε.Ο. (τμήμα Κυπαρισσία – Περδικονέρι – Χριστιάνοι) 245.000
 • Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικου καταφυγίου Κιτριών Δήμου Δυτικής Μάνης 74.400
 • Ηλεκτροφωτισμός 82ης Ε.Ο. (τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη) 247.000 Κατασκευή λιθόστρωτης οδού Τ.Κ. Λαδά Δήμου Καλαμάτας 132.000 Βελτίωση – Συντήρηση 4ης Ε.Ο. Θουρία – Πολιανή 200.000
 • Συντήρηση – Βελτίωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό δίκτυο (2020) 247.000
 • Καθαρισμός παλιάς κοίτης ποταμού Παμίσου στην T.K. Αγίου Φλώρου Δ. Καλαμάτας 100.000
 • Βελτίωση – Συντήρηση 36ης Επ. Οδού Κάμπος – Κέντρο – Τσέρια και Τσέρια διασταύρωση με 1η Επ. Οδό 240.000
 • Βελτίωση – Συντήρηση 35ης Eπ. Οδού Κάμπος – Κέντρο – Τσέρια 240.000
 • Βελτίωση – Συντήρηση 82ης Εθνικής Οδού Τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος 2.000.000
 • Αποχιονισμός και άρση καταπτώσεων σε δρόμους (2020-2021) 74.000 Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου ανοικτό δίκτυο Α΄ Ζώνης (2018) 50.000
 • Συντήρηση – Βελτίωση – Αναβάθμιση ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό Δίκτυο (τμήμα Καλαμάτα – Ασττρόχωμα – Μεσσήνη – Πύλος) 1.000.000
 • Συντήρηση – Βελτίωση 7ης Εττ. Οδού (Τμήμα Κάτω Μέλπεια – Στάσιμο – όρια νομού Ηλείας) 460.000
 • Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο (2020) 245.000
 • Βελτίωση οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου (2020) 1.000.000 Βελτίωση -Συντήρηση 12ης Eπ. Οδού Αγιος Ανδρέας – Λογγά – Καλλιθέα – Πύλος 247.000
 • Αντιπλημμυρικά έργα (2020) 350.000
 • Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμυροπληκτων περιοχών (2020) 500.000
 • Βελτίωση – Συντήρηση δρόμου Νέδοντας – Ασπρόχωμα – Θουρία και 82ης εθνικής οδού τμήμα Ασπρόχωμα – κόμβος Μωρέα 600.000
 • Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια – Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 24η Επαρχιακή Οδό (Τμήμα συμβολή 22ης και 24ης Επ. O. Αρσινόη – Αρκαδική Πύλη) 247.000
 • Καθαρισμός ποταμού Παμίσου και Αρι 1.200.000
 • Καθαρισμός χειμάρρων 300.000
 • Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση 7ης Επ. Οδού Τμήμα Ζευγολατιό – Διαβολίτσι – Κάτω Μέλπεια 200.000
 • Συντήρηση – Βελτίωση – Αναβάθμιση ασφαλείας της 8ης Eπ. Οδού (Τμήμα Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία) και 15ης Επ. Οδού (Τμήμα Φιλιατρά – Μαραθούπολη) 400.000
 • Συντήρηση – Βελτίωση – Αναβάθμιση ασφαλείας της 1ης Eπ Οδού και της 36ης Eπ Οδού (Τμήμα Κέντρο – Τσέρια) 400.000
 • Τοποθέτηση πλαστικών (PVC) οριοδεικτών στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο 50.000
 • Εργα αθλητικών εγκαταστάσεων T.K. Πλατύ Δήμου Καλαμάτας 175.500
 • Συντήρηση – Σήμανση Εθνικών Οδών (Τμήμα Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό – Κυπαρισσία) Π.Ε. Μεσσηνίας 2.000.000
 • Συντήρηση – Βελτίωση ορεινού δρόμου T.K. Γαϊτσών προς Καψοδεματούσα Δήμου Δυτ. Μάνης 50.000
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα