Επιστολή ΠΕΣΕΔΕ προς Υπουργό Επικρατείας για εξέταση προδικαστικών προσφυγών

ΠΡΟΣ :

1.Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη

ΚΟΙΝ :       

2.Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα
3.Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κ. Αχ. Καραμανλή
4.Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη
5.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με προγενέστερη επιστολή μας, κοινή με όλες τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, στις 01-07-2021, είχαμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την πρόθεση της Κυβέρνησης να συγχωνεύσει τις δύο ανεξάρτητες Αρχές περί των Δημοσίων Συμβάσεων, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Για το τμήμα του τεχνικού κόσμου της Χώρας που πραγματικά κατασκευάζει και παράγει τεχνικά έργα, η ύπαρξη και η λειτουργία των δύο Ανεξάρτητων Αρχών αποτέλεσε προαγωγή του νομικού πολιτισμού της Χώρας μας και ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας που, παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν αναληφθεί, επικρατούσε επί πολλά χρόνια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κάθε είδους.

Δυστυχώς, τόσο το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την ίδρυση της νέας ενοποιημένης Ανεξάρτητης Αρχής όσο και η μειωμένη αποτελεσματικότητα της εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, μας επιβεβαιώνουν και αυξάνουν τον βαθμό ανησυχίας αλλά και διαμαρτυρίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων. Πλήθος προδικαστικών προσφυγών απορρίπτονται με την απαράδεκτη, για ένα σύγχρονο, επιτελικό και ευνομούμενο κράτος, διαδικασία της «σιωπηρής απόρριψης». Ένα δε άλλο μεγάλο κομμάτι προδικαστικών προσφυγών δεν εξετάζεται καθόλου για προσχηματικούς λόγους. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο, επιτελικό και ευνομούμενο κράτος παρακρατεί το παράβολο του ιδιώτη οικονομικού φορέα, ασχέτως εάν έχει ή όχι επιτελέσει το καθήκον του, όπως ισχύει στις περιπτώσεις της σιωπηρής απορρίψεως.

Κατά τη γνώμη μας, η προτεινόμενη ενοποίηση υποβαθμίζει κατά πολύ τον εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο που πρέπει να ασκεί η Αρχή στα πλαίσια της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική μας νομοθεσία αλλά και γενικότερα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, ενώ, θεωρητικά, γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης της αρμοδιότητας της Αρχής στην εξέταση των προδικαστικών προσφυγών στην πραγματικότητα η προτεινόμενη συγκρότηση τείνει να έχει την μορφή ειδικού δικαστικού σώματος με ότι αυτό συνεπάγεται. Το σχέδιο νόμου παρουσιάζει σημαντικές και ουσιαστικές ελλείψεις στο ρόλο και στην λειτουργία της Αρχής και απαιτείται περαιτέρω νομοτεχνική επεξεργασία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σύνταξής του. Τέλος, η υπαγωγή της νέας Αρχής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποβαθμίζει τον ρόλο της στην προώθηση σύγχρονων και αναπτυξιακών διαδικασιών μέσω των δημοσίων συμβάσεων και περιορίζεται σε έναν ελεγκτικό ρόλο.

Αυτό που απαιτεί η εποχή μας, εφόσον θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο την έξοδο από την πολυετή οικονομική ύφεση και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, είναι η βελτίωση και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με έμφαση στην διαφάνεια αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Σαν χώρα, κατά την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, που ως γνωστόν συμβάλουν κατά πολύ στην παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, έχουμε επιδείξει ροπή προς την τυπολατρία και την γραφειοκρατία, που φρενάρουν την εθνική προσπάθεια για ένα νέο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο. Αυτή την ροπή πρέπει να πολεμήσουμε δίνοντας στην νέα Αρχή έναν δημιουργικότερο και δυναμικότερο ρόλο και όχι να την περιορίσουμε στον ρόλο ενός ακόμη «δικαστικού μέσου».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ΠΕΣΕΔΕ, εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των κατασκευαστών δημοσίων έργων της Χώρας σε όλες τις τάξεις εργοληπτικών πτυχίων και έχει μακρά γνώση και εμπειρία των παθογενειών που επί δεκαετίες ταλανίζουν τον κλάδο παραγωγής δημοσίων έργων και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων, διατυπώνει εκ νέου με την παρούσα επιστολή την έντονη ανησυχία της για την παρατηρούμενη οπισθοδρόμηση και ζητεί την άμεση παρέμβαση σας.

Παρακαλούμε για μία συνάντηση των εκπροσώπων μας μαζί σας, για να θέσουμε διεξοδικότερα υπ ΄ όψιν σας όλες τις παραμέτρους του θέματος.

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα