ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της ΠΕΣΕΔΕ για Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια

πηγή: ΠΕΣΕΔΕ

Προς
Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κο Βρούτση Ιωάννη
Την Γενική Γραμματέα Εργασίας Κα Στρατηνάκη Άννα
Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κο Κώστα Καραμανλή
Τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Κο Γεώργιο Καραγιάννη
Κοιν
Πρόεδρο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Κο Γιώργο Καταπόδη
Δ/ντρια, Ειδική Επιθεωρήτρια ΣΕΠΕ Κα Τουφεκούλα Χρυσούλα

Κύριοι Υπουργοί,
Κυρία Γενικέ,
Κύριε Γενικέ,

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου όσο αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, στον συγκεκριμένο κλάδο σημειώνονται περίπου 13 θάνατοι ανά 100 000 εργαζομένους έναντι πέντε ανά 100 000 εργαζομένους σε όλους τους κλάδους μαζί κατά μέσο όρο. Σε σχετική δε έρευνα,  που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  κατέδειξε ότι το 60% των ατυχημάτων οφείλονται στη μη εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου για την εκτέλεση των έργων. Εξίσου πολύ σημαντική, είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, απαιτείται  ανάληψη περαιτέρω πολιτικής δράσης. ώστε να βελτιωθεί η επίδοση των κρατών μελών όσο αφορά την ΑΥΕ (Ασφάλεια & Υγεία Εργαζομένων), ιδίως μέσω της βελτίωσης της δυνατότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα πρόληψης του κινδύνου.  

Με αφορμή :

  • την πρόσφατη υγειονομική κρίση και την ανάγκη που έχει προκύψει για επανασχεδιασμό και επικαιροποίηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
  • την επιθυμία της Κυβέρνησης για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
  • την στρατηγική της ΕΕ για την ΑΥΕ

και με δεδομένα ότι :

  • η πρόληψη των κινδύνων και η προώθηση ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας
  • η διατήρηση της υγείας των εργαζομένων έχει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και συμβάλλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
  • η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων εντός εργοταξίου, αποτελεί υποχρέωση τόσο των Αναθετουσών Αρχών όσο και των Αναδόχων

κρίνουμε, ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για την Κυβέρνηση να εντάξει στο σχέδιο δράσης της, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας στα εργοτάξια της Χώρας.

Η δράση και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση της ΑΥΕ στα εργοτάξια, ακλουθώντας το πνεύμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει δύο ουσιαστικά στοιχεία :

  • την εκ των προτέρων αναγνώριση όλων των πιθανών κινδύνων, τον σχεδιασμό – μελέτη  μέτρων  ασφάλειας και υγείας και την υλοποίησή τους
  • την αποζημίωση των Αναδόχων, για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας ως ιδιαίτερο κονδύλι απολογιστικών εργασιών

Κατά την άποψή μας είναι ζωτικής σημασίας  η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας και ως  εκ τούτο κρίνεται ως προαπαιτούμενο  η συμπερίληψη στα Τεύχη Δημοπράτησης Δημοσίων Συμβάσεων ξεχωριστής μελέτης μέτρων ασφάλειας και υγείας και η απολογιστική αποζημίωση της υλοποίησής τους από μεριάς Αναδόχων.  

Σίγουροι για την καταλυτική  και άμεση  παρέμβασή Σας, παραμένουμε στην διάθεσή Σας.

Με εκτίμηση Για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

                             Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                         
          Μαρία Τσιομπάνου                                   Ιωάννης Δερμεντζόγλου

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα