Ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου

Ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου

Τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες ενισχύεται η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου θεσπίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Με τις ρυθμίσεις αυτές:

  • Απαγορεύεται η διακοπή της παροχής λόγω χρέους για καταναλωτές με σοβαρά προβλήματα υγείας,
  • Καταργείται η προκαταβολή για την υπαγωγή ευάλωτων πελατών σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Μειώνεται το ύψος των δόσεων για διακανονισμούς

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στους ευάλωτους πελάτες περιλαμβάνονται

  • οι οικονομικά ασθενείς,
  • ηλικιωμένοι και
  • άτομα με προβλήματα υγείας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας.


Πιο συγκεκριμένα, με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4794/30.10.2020) τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/01.06.2018) που αφορούν στους ευάλωτους πελάτες. Προβλέπεται -μεταξύ άλλων- ότι σε περίπτωση διακανονισμού οφειλής ευάλωτου πελάτη

  • δεν θα απαιτείται προκαταβολή ενώ
  • το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για φυσικό αέριο του Ευάλωτου Πελάτη, αντί για 50 % που ίσχυε ως τώρα.
  • Επίσης προβλέπεται ότι δεν θα διακόπτεται η παροχή φυσικού αερίου στους ευάλωτους πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή με μηχανική υποστήριξη.

Το νέο πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 (σ.σ. που αφορούν στην καταγγελία της σύμβασης προμήθειας) επαυξάνονται κατά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες.

2. Για τους Ευάλωτους Πελάτες, η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ημέρες.

3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στους Ευάλωτους Πελάτες τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση διακανονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για φυσικό αέριο του Ευάλωτου Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή. Για την υπαγωγή Ευάλωτου Πελάτη σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής.

4. Το δικαίωμα του Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39, δεν δύναται να ασκηθεί κατά Ευάλωτων Πελατών για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως Μάρτιο.

5. Ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του άρθρου 52 του Νόμου, ήτοι τους Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, καθώς και αυτούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης και εφόσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη για τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής των οφειλών του. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις ως άνω κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών.»

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα