Ενεργειακές Λύσεις Wilo, Μια πρωτοβουλία για ενισχυμένη αποδοτικότητα και αειφορία, Νικόλαος Λειβαδάρης Μηχ/γος Μηχ/κος, Μ.Β.Α.

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_119 της ΠΕΣΕΔΕ

Ενεργειακές Λύσεις Wilo Μια πρωτοβουλία για ενισχυμένη αποδοτικότητα και αειφορία.

Νικόλαος Λειβαδάρης,  Μηχ/γος Μηχ/κος, Μ.Β.Α.
  Design Engineer Περιφ, Μηχανικός Πωλήσεων
  Τμήμα Κτιριακών Έργων, Ξενοδοχείων & Βιομηχανίας

Η κτιριακή διαχείριση, η διαχείριση νερού και η βιομηχανία διαθέτουν εγκαταστάσεις με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Όμως τα ενεργειακά κόστη αυξάνονται συνεχώς. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια εγκατάσταση με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, θα πρέπει να δράσουμε τώρα, υιοθετώντας την τεχνολογία υψηλής απόδοσης.

Οι  Ενεργειακές Λύσεις της Wilo περιλαμβάνουν την προληπτική αντικατάσταση των εγκατεστημένων, μη ελεγχόμενων αντλιών, με αντλίες Wilo υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιώντας τις Ενεργειακές Λύσεις Wilo είστε σε θέση να μειώσετε το κόστος λειτουργίας των αντλιών στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις έως και 90%, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεστε τα επιπλέον οφέλη όπως την ασφάλεια όσον αφορά το μέλλον, τους κανόνες υγιεινής και την παροχή ενέργειας.

Η εφαρμογή των Ενεργειακών Λύσεων Wilo, τονίζουν περαιτέρω  το γεγονός πως η Wilo ως ηγέτης κατασκευαστής αντλιών και αντλητικών συστημάτων για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της στον δημόσιο, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Προσφέρει στοχευμένες συμβουλές και αναλύσεις, αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης, καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη μετάβαση σε τεχνολογία υψηλής απόδοσης. Αυτό σημαίνει για τη Wilo «Pioneering for You».

Μια αλλαγή με αντίκτυπο:στην τεχνολογία, στον ισολογισμό σας και στο περιβάλλον.

Οι αντλίες ευθύνονται για το 10% περίπου της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό αριθμό αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία. Και αυτό επειδή τα λειτουργικά κόστη των δημοσίων, εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων μπορούν να μειωθούν.

Οι  Ενεργειακές Λύσεις Wilo επιδιώκουν ακριβώς αυτό. Τα κόστη μπορούν να μειωθούν ως 90% με τη χρήση αντλιών υψηλής απόδοσης.

Πάνω από τα δυο τρίτα των διαχειριστών κτιριακών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή αντλίες που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ότι είναι αναγκαία και σκόπιμη. Η προληπτική αντικατάσταση προσφέρει πλεονεκτήματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορεί να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και τα έξοδα, να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των κτιρίων και των εγκαταστάσεων ενώ παράλληλα να γίνει χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους διαχειριστές των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξαρτώνται από την παροχή νερού και θέρμανσης κάθε στιγμή , αλλά για αυτούς που έχουν ειδικές απαιτήσεις υγιεινής όσον αφορά την ύδρευση.

Με την Οδηγία ErP ορίστηκαν νέες οριακές τιμές για τις αντλίες θέρμανσης. Η Wilo σας προσφέρει μέγιστη ασφάλεια για το μέλλον όσον αφορά κανονισμούς και ρυθμίσεις αφού έχει ήδη ενσωματώσει την Οδηγία ErP στις διαδικασίες της.

Ποια είναι η πιο αποτελεσματική μορφή ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου;

Αν συγκρίνουμε τις διαφορετικές μορφές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου, θα δούμε πως η μετάβαση σε αντλίες υψηλής απόδοσης είναι ξεκάθαρα αυτή με τα περισσότερα πλεονεκτήματα

Μια επένδυση που αποδίδει, ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η χρήση αντλιών Wilo υψηλής απόδοσης είναι προς το συμφέρον όλων. Για παράδειγμα: Σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ρόδου, με τη χρήση αντλιών υψηλής απόδοσης, εξοικονομήθηκε 80% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μια αντλία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντικατάστασης μειώθηκε επίσης η ισχύς της αντλίας χωρίς να υπάρξουν απώλειες απόδοσης, καθώς οι παλιές αντλίες χωρίς ρύθμιση στροφών είναι συχνά υπερδιαστασιολογημένες.

Ο συνδυασμός τεχνολογίας  αντλιών υψηλής απόδοσης και η σωστή διαστασιολόγηση οδηγούν σε εξαιρετικά σύντομους χρόνους απόσβεσης. Η αρχική επένδυση μπορεί να αποπληρωθεί περίπου μετά από δυο χρόνια ανάλογα με τον αριθμό των αντλιών και τις συνθήκες (χρόνο) λειτουργίας.

Εκτός από όλα τα οικονομικά οφέλη, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Οι αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo προστατεύουν το περιβάλλον συμβάλλοντας στη μόνιμη μείωση των εκλύσεων CO2.  

Η βιωσιμότητα και η υπεύθυνη χρήση των πόρων παίζουν σημαντικό ρόλο στην εικόνα της επιχείρησης  έναντι των ανταγωνιστών.

Η τεχνολογία αντλιών Wilo, πληροί ήδη τα πρότυπα του αύριο, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι είστε πλήρως προσανατολισμένοι προς το μέλλον.

Ενεργειακές Λύσεις Wilo: μεγαλύτερη κερδοφορία

Οι  Ενεργειακές Λύσεις Wilo, δεν αφορούν μόνο τη μετάβαση στην προσανατολισμένη προς το μέλλον τεχνολογία αντλιών, αλλά προσφέρουν στοχευμένες και εξατομικευμένες συμβουλές και ολοκληρωμένη υποστήριξη από την αρχή ως το τέλος.

Γίνονται  λεπτομερείς  προτάσεις, επιχειρηματολογία, ανάλυση της κατάστασης και καθοδήγηση κατά την διαδικασία εγκατάστασης.

Έτσι βιώνουμε το όφελος και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo, από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας τους.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα