ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V: Ένα πρωτοποριακό έργο

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_109 της ΠΕΣΕΔΕ

Η ΔΕΗ φιλοδοξεί να λειτουργήσει την πλέον σύγχρονη και αποδοτική λιγνιτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, που θα ενσωματώνει τις πιο καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας μονάδας«Πτολεμαΐδα V», όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, θα αποδείξει αν είναι εφικτή η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, όταν το σωστό ενεργειακό μείγμα συνυπάρχει με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες. Η μονάδα αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να παράγει περισσότερη ενέργεια με λιγότερο λιγνίτη αλλά και ακόμα λιγότερους ρύπους.

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς η νέα «Πτολεμαΐδα V»: Μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%. Μειώνει κατά 60%τις εκπομπές ρύπων. Μειώνει κατά 90%τις εκπομπές σωματιδίων.

Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 29 Μαρτίου 2013, αλλά η κατασκευή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015, καθώς έπρεπε πρώτα να λυθούν ορισμένα διαδικαστικά θέματα,ενώ η εγγυητική επιστολή είχε κατατεθεί τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο χρόνος κατασκευής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ανέρχεται σε 50 μήνες.Η Μονάδα V κατασκευάζεται στα πλαίσια του σχεδιασμού της ΔΕΗ για την ανανέωση και αντικατάσταση του υφιστάμενου δυναμικού παλαιών και χαμηλής απόδοσης Μονάδων της, με νέες σύγχρονης τεχνολογίας. Πρόκειται για μία μονάδα υψηλού βαθμού απόδοσης που απαιτεί για τη λειτουργία της μικρή ιδιο κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (καθαρός β.α. 41,5%στο πλήρες φορτίο με το βασικό καύσιμο σχεδιασμού) και σχεδιάζεται ενσωματώνοντας τεχνολογικές καινοτομίες και σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης με αποτέλεσμα την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και τις ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές ρύπων CO2.

Η Μονάδα κατασκευάζεται εντός του εξαντλημένου ορυχείου «Koμάνου», σε απόσταση περίπου 4 χλμ από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 8 χλμ από την ίδια την πόλη της Πτολεμαΐδας.


Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με κύριους υπεργολάβους τις Mitsubishi Hitachi PowerSystems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd Iαπωνίας και Hamon Environmental.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, προμήθεια,βιομηχανοποίηση, κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της Μονάδας,με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.
Η Μονάδα απαρτίζεται μεταξύ άλλων από έναν ατμολέβητα και μία στροβιλογεννήτρια, υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού (250bar / 600oC/609oC) και η απαιτούμενη ψύξη για την λειτουργία της εξασφαλίζεται με Πύργο Ψύξης (Π.Ψ.) φυσικής κυκλοφορίας.
Παράλληλα, θα είναι εξοπλισμένη με τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά συστήματα (υγρή αποθείωση καυσαερίων με χρήση ασβεστολίθου, ηλεκτροστατικά φίλτρα, πρωτογενή μέτρα μείωσης NOx), και με πρόβλεψη χώρων για τη μελλοντική εγκατάσταση συστημάτων
δέσμευσης CO2 καθώς και απονίτρωσης με δευτερογενή τρόπο για περαιτέρω μείωση των NOx αν απαιτηθεί. Τα«καθαρά» καυσαέρια της Μονάδος μετά τη συγκράτηση των ρύπων θα εξέρχονται στην ατμόσφαιρα διαμέσου του Πύργου Ψύξης (Π.Ψ.).


Η κατασκευή της «Πτολεμαΐδας V» αποτελεί μια τονωτική ένεση για την απασχόληση. Σήμερα στο εργοτάξιο απασχολούνται περί- που 500 άτομα, αριθμός που αναμένεται να αγγίξει τις 2.000 κατά την κορύφωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.


Όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, με ασθενοφόρο, γιατρό εργασίας και νοσηλεύτριες σε κάθε
βάρδια. Επίσης η ανάδοχος εταιρία διέθεσε γραφεία στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Η εξέλιξη των εργασιών σήμερα εντοπίζεται σε όλα τα μέτωπα.


Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού,τα οποία ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2015, η πρόοδός τους αγγίζει το 50%, ενώ από τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησε η ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση του εξοπλισμού και ήδη ο κύριος πυλώνας του λεβητοστασίου ύψους 125 μέτρων εντός του οποίου εγκαθίσταται ο λέβητας,έχει ανεγερθεί. Επίσης έχει ολοκληρωθεί το κέλυφος του Πύργου Ψύξης, ο οποίος έχει το εντυπωσιακό ύψος των 170 μέτρων. Με ταχείς ρυθμούς καταφθάνει στο εργοτάξιο ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ενσωματώνεται σταδιακά στο Έργο.


Η Μονάδα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει παρέχοντας ενέργεια στο δίκτυο, μετά από δύο χρόνια περίπου. Το συμβατικό τίμημα του Έργου ανέρχεται σε 1,39 δισ. ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.υπογράφηκε τον Μάρτιο 2013. Ο Ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο Εργοτάξιο στις 24-11-2015, μετά τη λήψη της οικοδομικής άδειας της Μονάδας.

Το Έργο θα συμβάλει στην ανανέωση παλαιών μονάδων παραγωγής, στη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην οικονομικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με θετικό αντίκτυπο στην Ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε κατασκευή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Με τη λειτουργία της Μονάδας,θα γίνει αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων λιγνίτη, θα ενισχυθεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και θα ενισχυθεί το οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, αφού θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας μετέπειτα.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα