Ελληνικός Χρυσός

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_116 της ΠΕΣΕΔΕ

Γράφει ο Βαγγέλης Μωυσής, Αρχισυντάκτης στο Εργοληπτικόν βήμα

Εκτός των εξελίξεων που αφορούν στο «Ελληνικό», μια υπόθεση που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και ενέχει δυναμική… «πρέσβειρας» προσέλκυσης επενδυτών στην Ελλάδα, είναι η επένδυση της El Dorado δια της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική.

Η θετική για την εταιρεία κρίση του ΣτΕ, όσον αφορά σε καθυστερούμενες από το ΥΠΕΝ άδειες που ήταν αναγκαίες για την εξέλιξη των εργασιών σε Σκουριές και Ολυμπιάδα, αλλά και η άμεση ανταπόκριση του ΥΠΕΝ με την έκδοση των επίμαχων αδειών, οδήγησαν την μητρική εταιρεία, από τον Καναδά, να ανακοινώσει το «ξεπάγωμα» της επενδυτικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική.

Πιο συγκεκριμένα, οι άδειες που χορήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος αφορούν:

-Στην εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” και την αντίστοιχη στατική μελέτη, σε συνέχεια εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας».

-Στην επικαιροποίηση και έγκριση Συμπληρωματικού Τεύχους της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές -Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας».

-Στην τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών”, του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών”.

Στις Σκουριές, οι άδειες επιτρέπουν την εγκατάσταση του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα αποπερατωθεί, ενώ θα τοποθετηθούν επιπρόσθετες εγκαταστάσεις. Δόθηκε έτσι το «πράσινο φως» για τη διεκδίκηση της οικοδομικής άδειας που απαιτείται για την αποπεράτωση του εργοστασίου εμπλουτισμού.

Με βάση τα παραπάνω, στην ουσία η «Ελληνικός Χρυσός» συνεχίζει τις εργασίες που σταμάτησαν το 2017 στις Σκουριές, προχωρώντας και σε δαπάνες ύψος 5.000.000 δολαρίων για κτιριακές εγκαταστάσεις προστασίας του εξοπλισμού της, ξεκινά την εγκατάσταση αναβαθμισμένου υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος στην Ολυμπιάδα και την κατασκευή  βοηθητικών εγκαταστάσεων, ενώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης το business plan για τις Σκουριές, με επενδύσεις συνολικής εκτιμώμενης αξίας ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ιδιαίτερη σημειολογία συνοδεύει την ανακοίνωση της El Dorado, βάσει της οποίας «το Υπουργείο και η Εταιρεία συνεργάζονται για μια αμοιβαία αποδεκτή πορεία προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης ασφαλών, σύγχρονων, παγκόσμιων λειτουργιών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης για την εφαρμογή μεθόδου σταθεροποιημένων αποβλήτων στις Σκουριές», με χρήση τεχνολογίας που «θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά περίπου 40% και την κατανάλωση νερού».

Μετά από σειρά ετών, που η εμφανής αντιπαράθεση της προηγούμενης κυβέρνησης με την εταιρεία εξέπεμπε στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον ένα μήνυμα περί ύπαρξης δυσμενούς επενδυτικού περιβάλλοντος, επισφαλούς για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών, η επένδυση στη Χαλκιδική μετατρέπεται σε «πρεσβευτή» της αλλαγής κλίματος στην Ελλάδα υπέρ των επενδυτικών δραστηριοτήτων, αν και όχι άνευ όρων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι η ίδια αυτή ανακοίνωση, αναδεικνύει ως βασικό μέλημα τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων, ευθυγραμμιζόμενη με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις (διατυπωμένες και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό), περί αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και προστασίας του περιβάλλοντος, σε κάθε μεγάλη επένδυση.

Στις Σκουριές, η Eldorado Gold έχει εντοπίσει ένα από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα διεθνώς κοιτάσματα χαλκού και χρυσού. Σύμφωνα με παλαιότερη παρουσίαση της εταιρείας, η πρώτη φάση του έργου θα είναι εννεαετούς διάρκειας και θα είναι συνδυασμός επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης. Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει όταν περατωθεί η επιφανειακή εξόρυξη, σηματοδοτώντας και την αποκατάσταση του επιφανειακού ορύγματος, όπως και την επαναφορά της αρχικής μορφολογίας του εδάφους.

Σύντομα η Eldorado Gold αναμένεται να δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης παραγωγής των μεταλλείων στις Σκουριές, αλλά και το ύψος των κεφαλαίων που θα επενδυθούν. Το έργο θα δημιουργήσει 1000 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής, ενώ 700 άτομα θα απασχολούνται όσο τα μεταλλεία λειτουργούν.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της «Ελληνικός Χρυσός», η επένδυση ως τώρα έχει υπερβεί το 1 δις ευρώ, ενώ έχει «αποδώσει» 330 εκατομμύρια ως έσοδα για το ελληνικό  κράτος, απασχολώντας άμεσα 1.600 εργαζόμενους (σε ποσοστό 88% από τον οικείο Δήμο Αριστοτέλη) και εισφέροντας  21 εκατομμύρια ευρώ σε τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές και 22 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.

Στην πλήρη ανάπτυξή της, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 5.000 θέσεις εργασίας, να αποφέρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως έσοδα στο ελληνικό κράτος, δημιουργώντας έναν κύκλο εργασιών 4 δισεκατομμυρίων για Έλληνες προμηθευτές και εργολάβους, αποδίδοντας περίπου 1,5 δις ευρώ σε μισθούς και υπερβαίνοντας τα 80 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις ΕΚΕ για την τοπική κοινωνία.

Ορισμένα από τα παραπάνω δεδομένα ενδέχεται προσεχώς να μεταβληθούν, εφόσον προχωρήσει η κυοφορούμενη αναθεώρηση της σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και El Dorado, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και αύξηση των Royalties που θα δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, τα δεδομένα μπορεί να μεταβάλει και οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο με δεδομένη την πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αριστοτέλη, να διεκδικήσει αυξημένα αντισταθμιστικά οφέλη σε ετήσια βάση από την επενδύτρια εταιρεία, για έργα και παρεμβάσεις υπέρ της τοπικής κοινωνίας και για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Αξίζει τέλος, να σημειωθεί πως η νέα Δημοτική Αρχή έχει προαναγγείλει συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, για τον έλεγχο των προδιαγραφών ασφαλείας συγκεκριμένων πτυχών της δραστηριότητας της επενδύτριας εταιρείας. 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα