Εγκρίθηκαν οι ΜΠΕ για έργα οριοθέτησης και διευθέτησης του Ρέματος Ευρυάλης

Το «πράσινο φως» δόθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων οριοθέτησης και διευθέτησης του Ρέματος Ευρυάλης σε συνολικό μήκος 464.00μ, το οποίο ευρίσκεται στο όριο των Δήμων Γλυφάδας & Ελληνικού – Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.».

Περιγραφή έργου

Το περιγραφόμενο έργο αφορά στη διευθέτηση του ρέματος Ευρυάλης σε συνολικό μήκος 464.00μ στο όριο των Δήμων Γλυφάδας & Ελληνικού – Αργυρούπολης με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή επενδεδυμένη με
στρωμνές bxh=2.00×1.50m με κλίση πρανών Δx:Δy = 3:2. με την παρεμβολή τριών κυβοειδών οχετών
bxh=6.00×2.00m από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, ως εξής:

 • Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+151.00
  Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη με στρωμνές πάχους 0.30μ, διαστάσεων bxh=2.00×1.50m με κλίση πρανών Δx:Δy = 3:2, μήκους 151.00m. Η διατομή διαμορφώνεται σε εκσκαφή που τα πρανή της παραμένουν ανεπένδυτα άνωθεν της επένδυσης των 1.50m. Στη στέψη τους οι στρωμνές αγκυρώνονται εκατέρωθεν, σε σειρά συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2.00×1.00×0.50m.
 • Χ.Θ. 0+151 έως Χ.Θ. 0+156.00
  Κιβωτοειδής Οχετός ορθογωνικής διατομής 6.00m x 2.00m και πάχους πλακών 0.60m και τοιχωμάτων 0.60m, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60m και 0.20μ αντίστοιχα, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, μήκους 5.00m. Χαλινός διαστάσεων 0.50×0.30×7.20m κατασκευάζεται στο ανάντη και κατάντη άκρο της πλάκας πυθμένα του οχετού. Αντίστοιχα στα άκρα της πλάκας οροφής του οχετού κατασκευάζεται κορωνίδα 0.50×0.30×7.20m. Για λόγους συνέχειας και ομοιομορφίας της διατομής διευθέτησης του ρέματος και ομαλής ροής, οι στρωμνές συνεχίζονται εντός του οχετού και πλευρικά τα κενά πληρώνονται με το υλικό πλήρωσης των στρωμνών. Προβλέπεται ως πεζοδιάβαση στην προέκταση της οδού Ηλείας, με πλάτος 5.00m. Ωστόσο θα διαθέτει και μία λωρίδα κυκλοφορίας 3.00m ασφαλτοστρωμένη με δύο ασφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας πάχους 0.05m και πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους 1.00m.
 • Χ.Θ. 0+156.00 έως Χ.Θ. 0+245.00
  Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη με στρώμνες πάχους 0.30μ, διαστάσεων bxh=2.00×1.50m με κλίση πρανών Δx:Δy = 3:2, μήκους 89.00m. Η διατομή διαμορφώνεται σε εκσκαφή που τα πρανή της παραμένουν ανεπένδυτα άνωθεν της επένδυσης των 1.50m. Στη στέψη τους οι στρώμνες αγκυρώνονται εκατέρωθεν, σε σειρά συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2.00×1.00×0.50m.
 • Χ.Θ. 0+245 έως Χ.Θ. 0+250.00
  Κιβωτοειδής Οχετός ορθογωνικής διατομής 6.00 x 2.00m και πάχους πλακών 0.60m και τοιχωμάτων 0.60m, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60m και 0.20m αντίστοιχα, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, μήκους 5.00m. Χαλινός διαστάσεων 0.50×0.30×7.20m κατασκευάζεται στο ανάντη και κατάντη άκρο της πλάκας πυθμένα του οχετού. Αντίστοιχα στα άκρα της πλάκας οροφής του οχετού κατασκευάζεται κορωνίδα 0.50×0.30×7.20m. Για λόγους συνέχειας και ομοιομορφίας της διατομής διευθέτησης του ρέματος και ομαλής ροής, οι στρωμνές συνεχίζονται εντός του οχετού και πλευρικά τα κενά πληρώνονται με το υλικό πλήρωσης των στρωμνών. Προβλέπεται ως πεζοδιάβαση στην προέκταση της οδού Ηρακλείου, με πλάτος 5.00m. Ωστόσο θα διαθέτει και μία λωρίδα κυκλοφορίας 3.00m ασφαλτοστρωμένη με δύο ασφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας πάχους 0.05m και πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους 1.00m.
 • Χ.Θ. 0+250.00 έως Χ.Θ. 0+350.00
  Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη με στρωμνές πάχους 0.30μ, διαστάσεων bxh=2.00×1.50m με κλίση πρανών Δx:Δy = 3:2, μήκους 100.00m. Η διατομή διαμορφώνεται σε εκσκαφή που τα πρανή της παραμένουν ανεπένδυτα άνωθεν της επένδυσης των 1.50m. Στη στέψη τους οι στρωμνές αγκυρώνονται εκατέρωθεν, σε σειρά συρματοκιβωτίων διαστάσεων2.00×1.00×0.50m.
 • Χ.Θ. 0+350 έως Χ.Θ. 0+355.00
  Κιβωτοειδής Οχετός ορθογωνικής διατομής 6.00 x 2.00m και πάχους πλακών 0.60m και τοιχωμάτων 0.60m, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60m και 0.20m αντίστοιχα, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, μήκους 5.00m. Χαλινός διαστάσεων 0.50×0.30×7.20m κατασκευάζεται στο ανάντη και κατάντη άκρο της πλάκας πυθμένα του οχετού. Αντίστοιχα στα άκρα της πλάκας οροφής του οχετού κατασκευάζεται κορωνίδα 0.50×0.30×7.20m. Για λόγους συνέχειας και ομοιομορφίας της διατομής διευθέτησης του ρέματος και ομαλής ροής, οι στρωμνές συνεχίζονται εντός του οχετού και πλευρικά τα κενά πληρώνονται με το υλικό πλήρωσης των στρωμνών. Προβλέπεται ως πεζοδιάβαση , σε αντικατάσταση της υφισταμένης πεζογέφυρας πλάτους 1.00m και ανοίγματος 4.00m, στην προέκταση της οδού Ικαρίας, με πλάτος 5.00m. Ωστόσο θα διαθέτει και μία λωρίδα κυκλοφορίας 3.00m ασφαλτοστρωμένη με δύο σφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας πάχους 0.05m και πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους 1.00m.
 • Χ.Θ. 0+355.00 έως Χ.Θ. 0+463.96
  Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη με στρωμνές πάχους 0.30μ, διαστάσεων bxh=2.00×1.50m με κλίση πρανών Δx:Δy = 3:2, μήκους 108.96m. Η διατομή διαμορφώνεται σε εκσκαφή που τα πρανή της παραμένουν ανεπένδυτα άνωθεν της επένδυσης των 1.50m. Στη στέψη τους οι στρωμνές αγκυρώνονται εκατέρωθεν, σε σειρά συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2.00×1.00×0.50m.
 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα