Έγκριση τύπου – Βεβαίωση καταλληλότητας Μηχανημάτων Έργου

Έγκριση τύπου – Βεβαίωση καταλληλότητας Μηχανημάτων Έργου

Με την Κ.Υ.Α.. υπ’αριθμ. οικ. 21867 (Φ.Ε.Κ. 3276 Β / 12-10-2016) ρυθμίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση τύπου και τη έκδοση άδειας κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου και καταργείται η προηγούμενη Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.Δ13ε/4800/30-5-2003 (ΦΕΚ 708/Β’/4-6-2003), η οποία ρύθμιζε τα σχετικά θέματα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, Μηχάνημα Έργου (Μ.Ε.) είναι: αυτοπροωθούμενο μηχάνημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων.
Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα και επομένως δεν είναι μηχανήματα έργου.

Τα μηχανήματα έργων διακρίνονται στις κατηγορίες 1 και 2.

Κατηγορία 1: Περιλαμβάνει τα Μ.Ε. τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν επί μονίμων οδοστρωμάτων (π.χ. ερπυστριοφόρα, κυλιόμενοι κύλινδροι).

Κατηγορία 2: Περιλαμβάνει τα Μ.Ε. τα οποία έχουν την τεχνική δυνατότητα κίνησης επί της οδού.

Με την νέα Κ.Υ.Α. εισάγεται και η έννοια του οχήματος ειδικής κατηγορίας, αυτό είναι όχημα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για χρήση κυρίως σε:

  • εργοτάξια,
  • ορυχεία,
  • λατομεία,
  • εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων,
  • χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις,
  • την πολιτική άμυνα,
  • την πυροσβεστική υπηρεσία και τις
  • δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Εξαιρούνται:

  • 1) Οχήματα που κινούνται με κινητήρες που ανήκουν στα πεδία εφαρμογής κανονιστικών πράξεων περί εκπομπών των οδηγιών 2007/46/ΕΚ ή 2002/24/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύουν ή αντικαθίστανται.
  • 2) Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων.

Έγκριση τύπου είναι η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος μηχανήματος έργων, οχήματος ειδικής κατηγορίας, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις.

Η έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής. Η Έγκριση τύπου μπορεί να είναι: είτε Εθνική, είτε Μεμονωμένη.

Εθνική έγκριση τύπου: είναι η διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και η οποία ισχύει μόνο στο έδαφος της Ελλάδας. Η εθνική έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

Μεμονωμένη έγκριση τύπου: είναι η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο μηχάνημα έργων ή όχημα ειδικής κατηγορίας πληρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η μεμονωμένη έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

Βεβαίωση καταλληλότητας: είναι η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος μηχανήματος έργων που δεν υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης τύπου, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνκές απαιτήσεις προκειμένου να εκδοθεί δελτίο ταξινόμησης και να χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για τον σκοπό ταυτοποίησης του μηχανήματος. Η βεβαίωση καταλληλότητας δεν είναι προσωποπαγής.

Έγκριση Τύπου εκδίδεται για τα Μ.Ε. κατηγορίας 2 και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

Βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται για τα Μ.Ε. κατηγορίας 1.

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση έγκρισης τύπου ή βεβαίωσης καταλληλότητας, είναι η Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (τηλ. 2106444523).

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_105 της ΠΕΣΕΔΕ

Επιμέλεια: Κ.Α .Κρέσπης
www.odhgosme.gr

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα