ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων): Αστρονομικοί μισθοί σε συνταξιούχους

Με χιλιάδες ευρώ μηνιαίως θα αμείβεται η νέα Διοίκηση της ΕΑΔΗΣΥ – απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 517/23-6-2022 – Μάλιστα εκτός από τον διόλου ευκαταφρόνητο μισθό, θα λαμβάνουν και το 70% της σύνταξής τους!

Αποδοχές που ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν συνταξιούχοι δικαστικοί ή ομότιμοι καθηγητές Νομικής, οι οποίοι θα διοριστούν στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Όπως μπορείτε να δείτε στο δημοσιευμένο ΦΕΚ ο πρόεδρος θα έχει να λαμβάνει 4.400 ευρώ καθαρά ανά μήνα. Οι σύμβουλοι με τη σειρά τους, σύμφωνα με την απόφαση θα λαμβάνουν 3.100 ευρώ μηνιαίως.

Να σημειώσουμε ό,τι τα αστρονομικά ποσά – μισθοί θα «συνοδεύονται» επίσης από το 70% της σύνταξης που λαμβάνουν ήδη. Λόγω ασφαλιστικού νόμου Βρούτση το ποσό ενδεχομένως να πρόκειται για «καθαρό».Οι αποδοχές τους δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι – σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο θα υπόκεινται μείωση 30% στη σύνταξη.

Στη Διοίκηση θέση μπορεί να έχει κάποιος:

  • συνταξιούχος πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  • συνταξιούχος πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • συνταξιούχος πρόεδρος Εφετών ή εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
  • συνταξιούχος πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή νομικός σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
  • ομότιμος καθηγητής Νομικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας,
    απαιτούμενες κατά τον νόμο ιδιότητες για επιλογή για τις θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου (συμβούλων & προέδρου).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ_ΕΑΔΗΣΥ

ΦΕΚ

Από ΕΑΑΔΗΣΥ… σε ΕΑΔΗΣΥ

Συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Να σημειώσουμε ότι τον Μάρτιο του 2022 κατατέθηκε στην Βουλή σχέδιο νόμου, για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ενιαίας αρχής για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Σκοπός τους είναι η αξιοποίηση με τον βέλτιστο τρόπο του δυναμικού, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των δύο αρχών.

Το αντικείμενο του σχεδίου νόμου αφορά στη συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στη διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής ανεξαρτησίας της, στη ρύθμιση της λειτουργίας και της οργάνωσής της, καθώς και στη ρύθμιση όλων των παρεμπιπτόντων ζητημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Αντικαθίστανται οι τίτλοι των άρθρων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και η ανεξάρτητη αρχή που συστάθηκε με το άρθρο 347 του νόμου αυτού μετονομάζεται σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Επίσης, για λόγους που ανάγονται στην ασφάλεια του δικαίου και την ομαλή μετάβαση στο καθεστώς της ενιαίας Αρχής, προβλέπεται ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ» ή σε «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΑΔΗΣΥ», νοείται η «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016.

 

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα