ΕΑΑΔΗΣΥ: Διαβούλευση επί των όρων του υποδείγματος διακήρυξης μελέτης- κατασκευής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων

Σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε διαβούλευση το ως άνω σχέδιο υποδείγματος διακήρυξης έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020. Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια- παρατηρήσεις στο email eaadhsy@eaadhsy.gr

Διενέργεια διαδικασίας διαβούλευσης επί των όρων των υπό έκδοση υποδειγμάτων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερών Αποβλήτων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης υποδείγματος τεύχους διακήρυξης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, και με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερών Αποβλήτων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο αυτής, προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων.

  • Μπορείτε να δείτε το κείμενο του προσχεδίου της Διακήρυξης εδώ.
  • Δείτε το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα