Δύο νέα έργα ύδρευσης στα Κύθηρα

Κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 2023, την Παρασκευή 29-12, ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τις συμβάσεις δύο πολύ σημαντικών έργων ύδρευσης, που χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης (προ δημοπράτησης) 3.703.775€ με το ΦΠΑ.

Α) ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Η σύμβαση έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο 629.999,11€ με το ΦΠΑ και ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αναδείχθηκε μειοδότης μετά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξήχθη από το Δήμο μας.

Το έργο έχει τεράστια σημασία για την υδροδότηση των Κυθήρων καθώς αφορά στην αντικατάσταση σημαντικών γεωτρήσεων σε όλο το νησί (συνολικά 11 στα Κύθηρα) που λόγω των πολλών ετών συνεχούς άντλησης έχουν καταπονηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με τις υδρογεωλογικές μελέτες που εκπονήθηκαν. Επιπλέον θα γίνουν και 2 νέες γεωτρήσεις στα Αντικύθηρα.

Στο έργο περιλαμβάνονται η διάτρηση, διερεύνηση και δειγματοληψία, η ηλεκτρική διασκόπηση (logging), η σωλήνωση (σωλήνες γεώτρησης και περιφραγματικοί), η χαλίκωση, η ανάπτυξη και ο καθαρισμός της κάθε γεώτρησης, η δοκιμαστική άντληση, η τσιμεντένια βάση προστασίας και όλες οι προβλεπόμενες στη μελέτη και διακήρυξη εργασίες, ενώ θα γίνει προμήθεια και ενός συστήματος ταχυδιύλησης (φίλτρα) που θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΥΘΗΡΩΝ

Η σύμβαση έχει οικονομικό αντικείμενο 2.911.148,00€ με το ΦΠΑ και ανάδοχος είναι η εταιρεία «THITA-FI ΑΤΕΕ» με έδρα την Αθήνα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματου ελέγχου των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε. Κυθήρων μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου των δικτυών ύδρευσης. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

-Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία είκοσι οκτώ (28) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε δεξαμενές, υδατόπυργους, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης,

-Εξελιγμένη διαχείριση των πιέσεων του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία δεκαπέντε (15) Σταθμούς Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.),

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επτά (7) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.) για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των τιμών της ποιότητας και της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης,

-Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων των ψηφιακών υδρομετρητών του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία τριακοσίων (300) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης,

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθερού Δικτύου Επικοινωνίας (Σ.Δ.Ε.) για την αυτόματη λήψη και αποστολή των δεδομένων κατανάλωσης των υφιστάμενων και νέων ψηφιακών υδρομετρητών,

-Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για την φορητή λήψη και αποστολή δεδομένων κατανάλωσης,

-Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και επέκταση λογισμικών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) με σκοπό την ενσωμάτωση σε αυτών των δεδομένων των νέων σταθμών και

-Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα