Δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού €33,5 εκατ. στο ΕΣΠΑ

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, κ. Γιώργος Ζερβός υπέγραψε στις 05-12-2022, δύο νέες εντάξεις.

Η πρώτη αφορά την Ένταξη της Πράξης “ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΕΡΕΤΡΙΑΣ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” και στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΗΣ)”

Αντικείμενο του έργου είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη χρηματοδότηση του έργου θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του εν λόγω οικισμού.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 24.537,73 €.

Η δεύτερη αφορά την Ένταξη της Πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” και στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ”

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 27 Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ-ΣΜΔ) για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό λειτουργικά κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά) στο εξωτερικό (αντλιοστάσια και δεξαμενές), & εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Πικερμίου

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) για την παρακολούθηση του συνόλου του εγκατεστημένου συστήματος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ”

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:

• Την εγκατάσταση 11.100 ψηφιακών υδρόμετρων καταναλωτών στο σύνολο των καταναλωτών της Δ.Ε. Ραφήνας με το σχετικό λογισμικό και εξοπλισμό τηλεμετρίας. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΥΔΡ (Ηλεκτρονική Καταγραφή υδρομέτρων καταναλωτών Δικτύου Ύδρευσης).

• Την προμήθεια οργάνων μέτρησης διαρροών, όπως τροχήλατος ανιχνευτής αγωγών και ψηφιακός συσχετιστής

• Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που έχει ήδη εγκατασταθεί στο Δήμο με στόχο τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τα ψηφιακά υδρόμετρα και τη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Επίσης, η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 9.014.740,48 €.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν στο Περιβάλλον και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και την διαχείριση κινδύνων.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα