Δημόσιος Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.072.040,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV Περιγραφή
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. (κατόπιν παράτασης).

Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα