Δήμος ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Υποέργο 1: «Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών» του έργου «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμός 109.500,00€

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου 1:«Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών.»της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου»(επανάληψη διαγωνισμού)

Ο Δήμος Μετσόβου, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Υποέργου 1 με τίτλο “Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών” του Έργου με τίτλο “Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου”, με προϋπολογισμό 109.500,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 26/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μετσόβου.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 17.503,03€ χωρίς απολογιστικά, ΦΠΑ και αναθεώρηση και την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ προϋπολογισμού 69.353,28€ χωρίς απολογιστικά, ΦΠΑ και αναθεώρηση και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΡΓΟ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα