Δήμος Δελφών: Προκήρυξη για Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης Αντιπλημμηρικής Προστασίας

Ο Δήμος Δελφών προκήρυξε Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ «ΝΕΑ ΠΟΛΗ» Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 104.617,67 € ( προ ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» είναι 192673. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τους Δήμους  στο https://gobhma.gr/

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα