Δήμος ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΩΝ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 78.000,00 €.

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΩΝ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 78.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

α) κατηγορία “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ” με προϋπολογισμό 41.369,01€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

και β) κατηγορία “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ” με προϋπολογισμό 21.534,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Αρχεία

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα