Δημοπρατούνται έργα για το αποχετευτικό δίκτυο των Σπετσών

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 (Α΄ 36).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14-02-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 17-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Κ. Χατζηκωνσταντίνου –τηλ 2131601676 και Γραμματεία, τηλ. 213 1601691.

-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ZIP 828,38 KB01/02/23 02:34:18

-TEYXH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ZIP 2,96 MB01/02/23 02:36:05

-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PDF 7,49 MB01/02/23 02:35:16

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα