Δημοπρατείται το έργο για τις υποδομές του Βοτανικού

Την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα έργα οδοποιίας και κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα ενέκρινε σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, κάνοντας ακόμη ένα μεγάλο βήμα στην υλοποίηση του εμβληματικού έργου της Διπλής Ανάπλασης. 

Το έργο, με προϋπολογισμό 37.450.495,00 ευρώ, πλαισιώνει το έργο κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού και θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της υποβαθμισμένης πρώην βιομηχανικής περιοχής  και κατ’ επέκταση, στην αισθητική αλλά και λειτουργική  αναβάθμιση της.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο έργο αφορούσε στην διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Βοτανικού και έχει ήδη προκηρυχθεί. Το νέο έργο  συμπληρώνει το πρώτο και αφορά σε έργα οδοποιίας και στην κατασκευή δικτύων παροχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης, κυρίως των οδών που περιβάλλουν τους χώρους πρασίνου.

Η έγκριση των τευχών και των όρων της δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή έγινε αμέσως μετά την λήψη της σύμφωνης γνώμης στις 19-12-23 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Το μεγάλο έργο της Διπλής Ανάπλασης προχωρά. Σήμερα, συμπληρώθηκε ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ αυτού του σύνθετου και πολύπλευρου έργου, που θα δώσει πνοή στην πόλη μας. Δώσαμε σήμα εκκίνησης για μία σειρά από έργα υποδομών που θα αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα για την Αθήνα.  Σε λίγα χρόνια από τώρα, οι πολίτες θα απολαμβάνουν ένα νέο πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της πρωτεύουσας και μια καινούργια, σωστά πολεοδομημένη γειτονιά στο Βοτανικό. Μια νέα πόλη μέσα στην πόλη, με νέες υποδομές, ασφαλείς δρόμους, σύγχρονα δίκτυα, ηλεκτροφωτισμό και πράσινο. Οι δεσμεύσεις μας τηρήθηκαν και τα λόγια γίνονται πράξεις», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Επισημαίνεται ότι η Διπλή Ανάπλαση και η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου στον Ελαιώνα είναι ένα έργο θεμελιώδους σημασίας για την πόλη με υπερτοπική σπουδαιότητα, που επανεντάσσει την φύση στον αστικό ιστό της Αθήνας. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία του μεγαλύτερου αστικού πάρκου 215 στρεμμάτων που έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα τα τελευταία περίπου εκατό χρόνια. Ο νέος μεγάλος αστικός πνεύμονας σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αναβάθμιση των υποδομών, συνθέτουν την ολιστική ανάπλαση της περιοχής του Ελαιώνα και δημιουργούν ένα αυθεντικό τοπίο, ανθεκτικό στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Με το έργο θα υλοποιηθούν 7,87 χλμ. ανακατασκευής και νέες διανοίξεις οδών6,4 χλμ. δίκτυα ομβρίων5,1 χλμ. δίκτυα αποχέτευσης4,2 χλμ. λεωφορειόδρομου 4,2 χλμ. ποδηλατόδρομου, ενώ θα φυτευτούν 163 νέα δέντρα σε νησίδες και πεζοδρόμια. 

Αναλυτικά, με το έργο θα γίνουν παρεμβάσεις στις εξής οδούς:

Α. Οδοποιία

1. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ Ι (από Αγ. Άννης – Λ. Κωνσταντινουπόλεως) και ΤΜΗΜΑ ΙΙ (από Λ.

Κωνσταντινουπόλεως – Παναγή Τσαλδάρη (Πειραιώς))

Η Ιερά Οδός ανακατασκευάζεται συνολικά εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων (από Αγ. Άννης έως Παναγή Τσαλδάρη) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και με πρόσθετη λωρίδα αριστερής στροφής όπου αυτή επιτρέπεται. Προβλέπεται η δεξιά λωρίδα του κάθε κλάδου να έχει καθαρό πλάτος κυκλοφορίας 3,25 m με αποκλειστική χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ποδηλάτων(λεωφορειόδρομος – ποδηλατόδρομος). Τέλος προβλέπεται φύτευση της κεντρικής νησίδας με δέντρα (ελιές και κυπαρίσσια) και θάμνους, όπου αυτό το επιτρέπει το πλάτος της.

2. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ (από Λ. Αθηνών – Αγ. Πολυκάρπου)

Πρόκειται για νέα διάνοιξη της οδού με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 6,50 m(2x 3,25).Στο τμήμα της από την οδό Ανώνυμο 9 έως την Ιερά Οδό προβλέπεται η ύπαρξη κεντρικής νησίδας.Προβλέπονται παρτέρια 1.00×1.00 στα πεζοδρόμια για το τμήμα από την Λ. Αθηνών έως την οδό Ανώνυμο 9, τα οποία θα φυτευτούν με δέντρα (Ροβίνιες).

3. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ (από Αγ. Πολυκάρπου έως Αγ. Άννης διαμέσου της οδού

Ανώνυμος 45)

Πρόκειται για τον βασικό άξονα εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου καθώς και των εγκαταστάσεων του αθλητικού σωματείου ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Π.Α.Ο.Πρόκειται για νέα διάνοιξη της οδού με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 6,50 μ. ( 2x 3,25) και με κεντρική νησίδα για να εξυπηρετούνται οι αριστερές στροφές. Το πλάτος της οδού διατηρείται μέχρι και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου.

4. ΟΔΟΣ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Πρόκειται για επέκταση της 4-ιχνης διατομής της οδού Αγ. Πολυκάρπου ανατολικά από τον προβλεπόμενο ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο με την Λ. Προφ. Δανιήλ μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Δημαράκη, δηλαδή σε ολόκληρο το μέτωπο του ενιαίου ΟΤ 45-46-50 και Ο.Τ. 51α.

Προβλέπεται κεντρική νησίδα για την εξυπηρέτηση των αριστερών στροφών.

5. ΟΔΟΣ ΧΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

Η οδός προβλέπεταινα έχει μία λωρίδα πλάτους 3,25 mανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια πλάτους 1,50 m έκαστο.

6. ΟΔΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ

Συγκεκριμένα η οδός προβλέπεται να έχει μία λωρίδα πλάτους 3,50 m και πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,50 mέκαστο.

7. ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7_1

Συγκεκριμένα η οδός προβλέπεται να έχει μία λωρίδα πλάτους 3,50 m, ενώ προβλέπεται σε τμήμα της παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων.

8. ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7_2

Συγκεκριμένα η οδός προβλέπεται να έχει μία λωρίδα πλάτους 3,50 m, ενώ προβλέπεται σε τμήμα της παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων.

9. ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6

Πρόκειται για διάνοιξη της οδού από την Λεωφ. Αθηνών έως την Ανώνυμο 7. Η οδόςπροβλέπεται να έχει μία λωρίδα πλάτους 3,25 m ανά κατεύθυνση και σε τμήμα της η ύπαρξη παράλληλης στάθμευση αυτοκινήτων.

10. ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41

Πρόκειται για διάνοιξη της οδού από την Ανώνυμο 48 έως την Αγ. Πολυκάρπου στην οποία καταλήγει διαμέσου τμήματος της υφιστάμενης οδού Δημαράκη το οποίο και βελτιώνεται. Η οδός προβλέπεται να έχει μία λωρίδα πλάτους 3,25 m ανά κατεύθυνση και σε τμήμα της η ύπαρξη παράλληλης στάθμευση αυτοκινήτων.

11. ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9_1

Πρόκειται για διάνοιξη από την Ανώνυμο 20 έως την Προφ. Δανιήλ.

12. ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9_2

Πρόκειται για διάνοιξη από την Προφ. Δανιήλ έως την είσοδο των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Οχυρού,σε προέκταση της Ανωνύμου 9_1. Η οδός προβλέπεται να έχει μία λωρίδα πλάτους 4,00 m και πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,50 m έκαστο.

Ο σχεδιασμός των οδών έγινε στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους καθορίστηκαν από μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Στις οδούς προβλέπεται νέο δίκτυο οδοφωτισμού.

Β. Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων

Συγκεκριμένα προβλέπονται νέοι αγωγοί ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής στις παρακάτω

οδούς οι οποίες προβλέπεται να διανοιχθούν:

– Οδός Προφ. Δανιήλ-Ανώνυμος 30 από Λεωφ. Αθηνών έως Ιερά Οδό

– Οδός Προφ. Δανιήλ τμήμα μεταξύ Ιεράς Οδού-Αγ. Πολυκάρπου

– Οδός Προφ. Δανιήλ-Ανώνυμος 45 από Αγ. Πολυκάρπου έως Αγ. Άννης

– Οδός Αγ. Πολυκάρπου (ανατολικά του ρέματος)

– Οδός Χαρτεργατών από Αγ. Πολυκάρπου έως Ιερά Οδό

– Οδός Ευκαλύπτων από Μαρκόνι έως Προφ. Δανιήλ-Ανώνυμος 30

– Οδός Ανώνυμος 6 από Ανώνυμος 7 έως Λεωφ. Αθηνών

– Οδός Ανώνυμος 7-1 από Προφ. Δανιήλ έως Ανώνυμος 6

– Οδός Ανώνυμος 7-2 από Ανώνυμος 6 έως Ανώμυμος 8

– Οδός Ανώνυμος 9-1 Οδός εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών από Ανώνυμος 20 έως Προφ. Δανιήλ

– Οδός Ανώνυμος 9-2 Οδός εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών από Προφ. Δανιήλ. Έως είσοδο Ναυτ. Οχυρού

– Οδός Ανώνυμος 41 από Ανώνυμος 48 έως Αγ. Πολυκάρπου

– Οδός Ασυρμάτου (Μελέτη πρασίνου)

– Οδός Ανώνυμος 20 (Μελέτη πρασίνου)

Προβλέπονται επίσης νέοι αγωγοί ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής στις παρακάτω οδούς οι οποίες είναι υφιστάμενες και δεν προβλέπονται νέα έργα οδοποιίας:

– Οδός Ανώνυμος 1

– Οδός ανοίξεως από οδό Αιγαίου έως οδό Ναυτικού

– Οδός Αγ. Σάββα

– Οδός Ανώνυμος 4 από Λεωφόρο Αθηνών έως Ευκαλυπτών (Ανώνυμος 7)

– Περιβάλλων χώρος νέου γηπέδου

Γ. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων

Συγκεκριμένα προβλέπονται αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων στις παρακάτω οδούς οι οποίες

προβλέπεται να διανοιχτούν:

– Οδός Προφ. Δανιήλ-Ανώνυμος 30 από Λεωφ. Αθηνών έως Ιερά Οδό

– Οδός Προφ. Δανιήλ-Ανώνυμος 45 από Αγ. Πολυκάρπου έως Αγ. Άννης

– Οδός Αγ. Πολυκάρπου

– Οδός Χαρτεργατών από Αγ. Πολυκάρπου έως Ιερά Οδό

– Οδός Ευκαλύπτων από Μαρκόνι έως Προφ. Δανιήλ-Ανώνυμος 30

– Οδός Ανώνυμος 9-1 Οδός εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών από Ανώνυμος 20 έως

Προφ. Δανιήλ

– Οδός Ασυρμάτου (Μελέτη πρασίνου)

– Οδός Ανώνυμος 20 (Μελέτη πρασίνου)

Προβλέπονται επίσης νέοι αγωγοί ακαθάρτων στις παρακάτω οδούς οι οποίες είναι υφιστάμενες

και δεν προβλέπονται νέα έργα οδοποιίας:

– Οδός Ανώνυμος 1

– Οδός Ανοίξεως από οδός Αιγαίου έως οδό Ναυτικού

– Οδός Αγ. Σάββα

– Οδός Ανώνυμος 3 από οδός Ναυτικού έως Ανώνυμος 30 – Προφ. Δανιήλ.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα