Δημοπρατείται έργο οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Λευκάδας

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» προϋπ/σμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ , εις βάρος του προυπ/σμού του ενάριθμου έργου Κ.Ε.2020ΕΠ52200001, της Σ.Α.Ε.Π 522 του Π.Δ.Ε.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΧ4Μ7ΛΕ-ΨΝ1

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  23PROC012669505 και Ημερομηνία Ανάρτησης 2023-05-15

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 199977

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα