Διαμαρτυρία της ΠΕΣΕΔΕ για τις διαγωνιστικές διαδικασίες

Επιστολή έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΠΕΣΕΔΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σταϊκούρα και την Πρόεδρο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Α. Θεοτοκάτου με θέμα: «Στρέβλωση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω σχηματικών και όχι ουσιαστικών προδικαστικών προσφυγών».

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος Μαρία Τσιομπάνου και ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Δερμεντζόγλου, αναφέρει τα εξής: «Μέλημα και επιδίωξη του ενωσιακού και εθνικού νομοθέτη αποτέλεσε η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των συμμετεχόντων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στο στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο μπορεί να αποτρέψει τις στρεβλώσεις και να επιτύχει ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των αναφυόμενων διαφορών.

Προς εναρμόνιση των εθνικών κανόνων με τις επιταγές των δικονομικών Οδηγιών ιδρύθηκε μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (ΕΑΔΗΣΥ), με εχέγγυα ανεξαρτησίας, τόσο στο επίπεδο του οργάνου όσο και στο επίπεδο των μελών που το απαρτίζουν, αρμόδια για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών. Στόχος ήταν να αποτελέσει η ανεξάρτητη αυτή αρχή ένα αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας σε κάθε πιθανή αυθαιρεσία και κακοδιοίκηση και να συμβάλλει στην επιτάχυνση επίλυσης των διαφορών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ελάφρυνση του φόρτου των δικαστηρίων.

Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, διεκδικούν την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης υπό καθεστώς ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας και έχουν δικαίωμα στην παροχή έγκαιρων και αποτελεσματικών μέσων έννομης προστασίας. Όταν οι σχετικές διαφορές, που εμφανίζονται κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, επιλύονται με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αντικειμενικότητας, μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, καθώς οι δημόσιες συμβάσεις επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική ανάπτυξη των κρατών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σήμερα, όμως, διαπιστώνεται προσπάθεια χειραγώγησης του νομοθετικού πλαισίου, που καταλήγει στην στρέβλωση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών και εν τέλει πλήττει  την αξιοπιστία του εθνικού συστήματος ανάδειξης του Αναδόχου μίας δημόσιας σύμβασης. Παρατηρείται σωρεία προδικαστικών προσφυγών με επίκληση σχηματικών και ουδόλως ουσιαστικών λόγων, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  που ως στόχο έχουν την καταστρατήγηση του νόμου και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η  Ομοσπονδία μας διαμαρτύρεται έντονα και θεωρεί απαραίτητη την ΑΜΕΣΗ παρέμβασή σας, όπως  επιτάσσει η χρηστή Διοίκηση και ο ρόλος σας. Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας των διαγωνιστικών διαδικασιών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα της έννομης τάξης και του δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου να συμβάλουμε σε αυτήν επιτρέψτε μας να σας προτείνουμε τα παρακάτω:

  • Αναδιατύπωση των προτύπων εντύπων ΕΕΕΣ με ενσωμάτωση επεξηγηματικών σχολίων ώστε να καθίσταται ευχερής η κατανόηση και η ορθή συμπλήρωσή τους από τους υποψηφίους.
  • Έκδοση νέας κατευθυντήριας οδηγίας από την ΕΑΔΗΣΥ με αναλυτική επεξήγηση όλων των πεδίων ΕΕΕΣ, ιδιαίτερα των πεδίων εκείνων που η συμπλήρωσή τους  έχει οδηγήσει σε πληθώρα προδικαστικών προσφυγών και αντιφατικών αποφάσεων εκ μέρους της ΕΑΔΗΣΥ.
  • Σύνταξη νέου απλοποιημένου πρότυπου διακήρυξης με στόχο την αποσαφήνιση των όρων και τον περιορισμό των λόγων αποκλεισμού της οικονομικής προσφοράς στους απολύτως αναγκαίους που εκπορεύονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΕΑΔΗΣΥ με δειγματοληπτική έλεγχο των διακηρύξεων των Αναθετουσών Αρχών
  • Απάλειψη της παραπομπής στα πτυχία ΜΗΕΕΔΕ, αφού δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ
  • Κωδικοποίηση των διαδικασιών υποβολής της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Η θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου των αιτιολογήσεων είναι απολύτως απαραίτητη για την αποσαφήνιση του περιεχομένου των προσφορών.
  • Εφαρμογή της διάταξης περί ακρόασης των μερών ενώπιον της Αρχής
  • Αντιμετώπιση, από την ίδια την Αρχή, της έκδοσης σημαντικού αριθμού αντιφατικών προτάσεων από τα Κλιμάκια αυτής. Οι αντιφατικές αποφάσεις πλήττουν σοβαρά την αξιοπιστία και το κύρος της Αρχής δημιουργούν σύγχυση και πυροδοτούν αίσθημα ανασφάλειας δικαίου των ενδιαφερόμενων.

Περιμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα