Διακήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ

Διακήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ), του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και ν.3389/2005 καθώς και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής ( η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.

Το Έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου. Επιγραμματικά το έργο περιλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής – κατασκευαστικών μελετών του Έργου.
  • Την κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου (αγωγός μεταφοράς από φράγμα Αλμωπαίου,πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο) και συνοδών έργων (δεξαμενές, αντλιοστάσια, ΗΛΜ συστήματα αυτοματισμών, τηλε-ελέγχων και τηλε-χειρισμών).
  • Τη συντήρηση και τη λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου και των συνοδών έργων για 23 έτη.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο αξιοποίησης προβλέπεται η άρδευση με σύγχρονα κλειστά αρδευτικά δίκτυα και βελτίωση του δικτύου αποστράγγισης του βορειοδυτικού τμήματος της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το δυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.

Τα προτεινόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανατολικό όριο της περιμέτρου της προς άρδευση έκτασης βρίσκεται σε απόσταση 7,50 χλμ δυτικά της πόλης των Γιαννιτσών, το δυτικό όριο 10,4 χλμ ανατολικά της πόλης της Έδεσσας και 1,2 χλμ ανατολικά της πόλης της Σκύδρας.

Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000,00 στρ. περίπου, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρ. περίπου. Οι προς άρδευση εκτάσεις κυμαίνονται μεταξύ των υψομέτρων +50μ. και +9μ. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας της Π. Ε. Πέλλας.

Προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Τροποποίηση της Διακήρυξης:
30/06/2023 και τοπική ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα