Διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς», προϋπολογισμού έως του ποσού 97.588,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 352953)

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τετάρτη, 12/06/2024 και ώρα 17:00 μ.μ.
και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η ημέρα Τετάρτη, 03/07/2024 και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την ημέρα Τρίτη, 09/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ. από την
αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα