Διαγωνισμός για την Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου Βίλα Σβαρτς στα Χανιά

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΒΑΡΤΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 621.318,46 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής του έργου για την αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Σβαρτς ως Πολιτιστικού Πολυχώρου.

Θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες, με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

  • Κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας: 2.835,00 €
  • Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες: 23.487,78 €
  • Κατηγορία 07 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες: 267.431,02 € (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου, Μελέτη συντήρησης, Μελέτη μουσειολογική/μουσειογραφική)
  • Κατηγορία 08 – Στατικές Μελέτες: 122.317,61 €
  • Κατηγορία 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές: 115.757,12 €

Προβλέπεται επίσης το ποσό των 81.041,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5155012 και είναι εγγεγραμμένη στη ΣΑΕΠ 002/1της Περιφέρειας Κρήτης με ενάριθμο 2021ΕΠ00210095.

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 8-6-2023 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 15-6-2023 και ώρα 10:00.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα