Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για έργα οδικής ασφάλειας στην Πετρούπολη

O Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), 2.822.580,64 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (όπου Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 677.419,35 €).

CPV : 45233140-2.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : Δαπάνη Εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: 2.070.339,07 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 372.661,03 €, Απρόβλεπτα: (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 366.450,02 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε.+ Ο.Ε.: 11.125,02 €, Γ.Ε.+ Ο.Ε. Απολογιστικών : 2.005,50 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 13 / 02 / 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

Ο συστημικός αριθμός είναι 195530

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 13 / 02 / 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα