Δήμος ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αξίας 139.879,89 €

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους Δήμου Θερμαϊκού για δύο έτη», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 139.879,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 112.806,36€, ΦΠΑ: 27.073,53€).

15.proc_ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
16.ada_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΜΑΠ_ΨΟΣΩΩΡ2-8ΞΝ
1.signed_ΜΕΛΕΤΗ 2021 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2 ετη
14.espd-request-v2 pdf
14.espd-request-v2 xml
ΕΝΤΥΠΟ ΟΜ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΜ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΜ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΜ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΜ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΜ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα