ΔΕΥΑ Χανίων: Νέος διαγωνισμός για κατασκευή δικτύου υδροδότησης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΤΕΡΩΝ.

Αντικείμενο Σύμβασης

Το έργο αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς υδρευτικού νερού από σημείο υδροληψίας στην περιοχή του οικισμού Τσικαλαριά  Δ.Ε. Σούδας, μέχρι το υφιστάμενο αντλιοστάσιο στην παραλία Καλαμίου, προκειμένου να καλυφθούν υδρευτικές ανάγκες των οικισμών Απτέρα, Καλάμι, Ζαχαριανά, Μπερετιανά, Καφές και Μετόχι.

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.140.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 204907, μέχρι τις 28/12/2023 και ώρα 10:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα