ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Χρηματοδοτήσεις μέσω προγράμματος Interreg για έργα

Σε πέντε συνολικά προτάσεις χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027» συμμετέχει η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Δήμους και άλλους φορείς από Ελλάδα και Ιταλία.

Πρόκειται για τον ανώτερο αριθμό προτάσεων στις οποίες δικαιούται να συμμετάσχει ο ίδιος φορέας και τα στελέχη της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας εργάστηκαν στοχευμένα και σε πολύ καλό κλίμα συνεργατικότητας με ελληνικούς και ιταλικούς φορείς ώστε να είναι όλα έτοιμα να κατατεθούν εντός της προθεσμίας (31 Ιανουαρίου 2024), με γνώμονα την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών σε διασυνοριακά έργα που εξυπηρετούν τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας συμμετέχει ως επικεφαλής ή ως εταίρος στις εξής προτάσεις:

Πρόταση 1: SWAN

Τίτλος Πρότασης: Smart Network for Improved Leakage Finding with Extended Information

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύου ύδρευσης μέσω της επέκτασης υπάρχοντών πληροφοριακών συστημάτων αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο σύστημα έξυπνης ολοκλήρωσης ειδικά για την ανίχνευση διαρροών. Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης και αυτοματισμού, η αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων με μείωση των διαρροών νερού, διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού στην υποδομή ύδρευσης, επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, διασφάλιση ποιότητας νερού, προστασία του περιβάλλοντος. και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ενσωματώνοντας όλα τα υπάρχοντα συστήματα (SCADA, επιχειρησιακά, πληροφορίες) σε ένα ολοκληρωμένο συνολικό σύστημα που θα μπορούσε να χειριστεί η εκάστοτε Τεχνική Υπηρεσία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Άλλοι εταίροι:
– ΔΕΥΑ Αγρινίου
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF CAPRARICA DI LECCE PUGLIA
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF CASTRI’ DI LECCE PUGLIA
Προϋπολογισμός Πρότασης: 1,852,920.30 €

Πρόταση 2: iCLiVO

Τίτλος Πρότασης (ΕΝ): Infrastructure Climate Crisis Vulnerability Observatory for Municipal Buildings

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια ολοένα και πιο επείγουσα πρόκληση για την ανθεκτικότητα των υποδομών παγκοσμίως, απαιτώντας καινοτόμες λύσεις για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των τρωτών σημείων.

Αυτό το έργο εισάγει ένα μοντέλο αιχμής για την ασφάλιση υποδομών που έχει σχεδιαστεί για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των πολύπλευρων επιπτώσεων των κλιματικών κρίσεων στα κτίρια. Το μοντέλο, που υποστηρίζεται από ένα υπολογιστικό πλαίσιο με επίκεντρο τον χρήστη, ενσωματώνει ποικίλες ροές δεδομένων, περιλαμβάνοντας κλιματικές μεταβλητές, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και γνώσεις της κοινότητας. Η συνεργασία με ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων για το κλίμα, αρχιτεκτόνων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων, διασφαλίζει μια λεπτή και διεπιστημονική διαδικασία ανάπτυξης.
Το έργο εκτυλίσσεται σε πολλαπλές φάσεις. Αρχικά, μια σχολαστική βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίζει τα υπάρχοντα κενά και ενημερώνει την εννοιολόγηση του μοντέλου. Οι συνεργασίες με ειδικούς συμβάλλουν σε διαφορετικές προοπτικές, εμπλουτίζοντας τη στιβαρότητα και τη συνάφεια του μοντέλου. Μέσω επαναληπτικών δοκιμών και βελτίωσης, το έργο στοχεύει να προσφέρει ένα εξελιγμένο εργαλείο ικανό να παρέχει διαφοροποιημένες αξιολογήσεις τρωτότητας. Αυτό το εργαλείο, βασισμένο σε δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο και την εισροή της κοινότητας, επιδιώκει να ενδυναμώσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με αξιόπιστες ιδέες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Δήμος Καλαβρύτων
Άλλοι εταίροι:
– ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF CIRO’ CALABRIA
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF PELLAGORIO CALABRIA
– Ιταλικός Οργανισμός SAN CESARIO DI LECCE
Προϋπολογισμός Πρότασης: 1,447,657.00 €

Πρόταση 3: MiFEC

Τίτλος Πρότασης (ΕΝ): Monitoring and Forecasting Electricity Consumption in public buildings

Αξιοποίηση σε δημόσια κτίρια/παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και προγνωστική ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και δεύτερον / εισαγωγή ενός προγνωστικού στοιχείου που επιτρέπει την προληπτική διαχείριση ενέργειας.
Στον τομέα της βιώσιμης τεχνολογίας και των λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα, το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου εφαρμογής για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια. Με τις ρίζες του στη διασταύρωση της επιστήμης δεδομένων, της μηχανικής μάθησης και των βιώσιμων πρακτικών, αυτή η προσπάθεια έχει σημαντική συνάφεια στον επιλεγμένο επιστημονικό τομέα.
Το έργο ευθυγραμμίζεται με το εξελισσόμενο τοπίο των βιώσιμων τεχνολογιών και των έξυπνων υποδομών. Καθώς πλοηγούμαστε στις προκλήσεις της διαχείρισης των πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο βασικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επιστημονική κατανόηση της αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας. Αξιοποιώντας την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια λύση που όχι μόνο παρακολουθεί αλλά και προβλέπει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για βελτιστοποιημένη χρήση πόρων σε δημόσια κτίρια.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Δήμος Ζαγορίου
Άλλοι εταίροι:
– ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF PATU
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF ORTELLE PUGLIA
Προϋπολογισμός Πρότασης: 1,473,764.30 €

Πρόταση 4: CLIMATE360

Τίτλος Πρότασης (ΕΝ): AUGMENTED REALITY FOR POLICY INSIGHT AND COMMUNITY ENGAGEMENT

Το CLIMATE360 στοχεύει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή στην Ιταλία και την Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ενημέρωσης πολιτικής AR για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τη δημιουργία Κοινοτικών Κόμβων Δράσης για το Κλίμα με σταθμούς AR, τη διεξαγωγή εργαστηρίων επαυξημένης πραγματικότητας και την έναρξη μιας εφαρμογής Citizen Science AR. Με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 € και χρονοδιάγραμμα 24 μηνών, το CLIMATE360 επιδιώκει να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία, να εμπλέξει τις κοινότητες και να εμπνεύσει τη δράση για το κλίμα μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε AR.
Ο γενικός στόχος του CLIMATE360 είναι να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή και να προωθήσει τη συμμετοχή της κοινότητας στην Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της εφαρμογής πρωτοβουλιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Το έργο στοχεύει να επιφέρει μια θετική αλλαγή επηρεάζοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις κοινότητες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες ανθεκτικότητας στο κλίμα. Η αναμενόμενη αλλαγή περιλαμβάνει αυξημένη ευαισθητοποίηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής μέσω εργαλείων πολιτικής που βασίζονται σε AR, ενδυναμωμένων κοινοτήτων που συμμετέχουν στη δράση για το κλίμα και αυξημένης αίσθησης περιβαλλοντικής ευθύνης που ενισχύεται από καινοτόμες εφαρμογές και εκστρατείες AR..

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF CIRO’ MARINA
Άλλοι εταίροι:
– ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
– ΔΕΥΑ Αγρινίου
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF MINERVINO DI LECCE
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF CASTRIGNANO DEI GRECI
Προϋπολογισμός Πρότασης: 2.000.000 €

Πρόταση 5: Cultivating Sunshine

Τίτλος Πρότασης (ΕΝ): Cultivating Sunshine: A Cross-Border Agrophotovoltaics Initiative for Sustainable Farming and Clean Energy Integration in Southern Italy and Western Greece

Το έργο στοχεύει στην εισαγωγή και εφαρμογή συστημάτων Αγροφωτοβολταϊκών (APV) στη Νότια Ιταλία και τη Δυτική Ελλάδα με ο υψηλότερος σκοπός της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα καύσιμα μαζί με την καταπολέμηση των αντιφατικών ενεργειακών απαιτήσεων έλλειψη και αύξηση της ζήτησης τροφίμων. Με την ενσωμάτωση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας με τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις διπλές προκλήσεις της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας και της αποδοτικότητας της χρήσης της γεωργικής γης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF SAN CESARIO DI LECCE
Άλλοι εταίροι:
– ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
– ΔΕΥΑ Αγρινίου
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF MARTANO
– Ιταλικός Δήμος MUNICIPALITY OF UMBRIATICO
Προϋπολογισμός Πρότασης: 2.000.000 €

«Ο Δήμος Αιγιαλείας κατέθεσε πέντε προτάσεις και η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας άλλες πέντε, για να πετύχουν τη συμμετοχή στο Interreg, αυτό το σπουδαίο διασυνοριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης αρκετά σημαντικών έργων, που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας και των υπηρεσιών που τους παρέχουμε.

Εργαζόμαστε με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό για τους δημότες μας, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο και κάθε σύγχρονη μέθοδο» σημειώνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα