Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών» με προϋπολογισμό 1.737.096,77 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 416.903,22 €.

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή των Βασιλικών σε δύο Ζώνες:

  • -Στη Ζώνη Α η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά της κοινότητας των Βασιλικών, καταλαμβάνει συνολική έκταση περί τα 503,70 στρέμματα και η καθαρά αρδευόμενη έκταση αυτής, ανέρχεται σε 483,50 στρέμματα.
  • Στη Ζώνη Β η οποία βρίσκεται επίσης βορειοδυτικά της κοινότητας των Βασιλικών, καταλαμβάνει συνολική έκταση 469,70 στρεμμάτων και η καθαρά αρδευόμενη έκταση αυτής, ανέρχεται 427,00 στρέμματα.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ανόρυξη τριών (3) νέων γεωτρήσεων,
  • κατασκευή των αγωγών μεταφοράς ύδατος στη δεξαμενή-αντλιοστάσιο του αρδευτικού,
  • κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης (δεξαμενή-αντλιοστάσιο) του αρδευτικού δικτύου,
  • κατασκευή των αγωγών του αρδευτικού δικτύου (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) συνολικού μήκους πέντε χιλιομέτρων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/02/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-02 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deya-thermis.gr).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2023ΣΕ08210009.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα