Χρηματοοικονομική & τεχνική επάρκεια στους διαγωνισμούς της Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_111 της ΠΕΣΕΔΕ

Άρθρο του Προέδρου Εργοληπτών Ν. Ηλείας Νικόλαου Αχ. Διάκου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,Μηχανικός Ε.Δ.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

«Για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καλύπτεται από την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία στο ΜΕΕΠ, που απαιτείται για το δημοπρατούμενο έργο…»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

«Για τις Ελληνικές Ε.Ε. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου……….. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην……….. και άνω για έργα κατηγορίας………..»

Έτσι πλέον δημοσιεύονται όλες οι διακηρύξεις έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα, μετά από ενέργειες του προεδρείου του Συνδέσμου Εργοληπτών Ν. Ηλείας.

Ο σύνδεσμος στην επικοινωνία του με τον Περιφερειάρχη, επανέλαβε την πάγια άποψη του ότι ο τζίρος των προηγούμενων ετών δεν παρέχει διασφάλιση έντεχνης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των νέων συμβάσεων, αφού χιλιάδες εταιρείες πανελλήνια με μεγάλους τζίρους, αλλά με παθητικό στους ετήσιους ισολογισμούς «έκλεισαν ρολά».

Ο κ. Κατσιφάρας έμπειρος πολιτικός, γρήγορος και πρακτικός στις σκέψεις και επιλογές του, αντελήφθη με λίγες κουβέντες ότι το μόνο που επιτυγχάνεται με την χρήση των πρόσθετων κριτηρίων επιλογής (άρθρο 75 Ν. 4412/2016) και ειδικά του τζίρου ως καθαρή είσπραξη και όχι ως οικονομικό αποτέλεσμα, είναι ο αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς, χιλιάδων υγειών επιχειρήσεων και η επικράτηση των «κανονιέρηδων» των εκπτώσεων του 70%, oι οποίοι και μελλοντικά όντας οι μόνοι με τζίρο θα ρυθμίζουν πλέον τους διαγωνισμούς. Έδωσε λοιπόν εντολή, ώστε να γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς της Περιφέρειας του και των Περιφερειακών Ενοτήτων, όλοι οι κάτοχοι πτυχίου ΜΕΕΠ της ανάλογης για το δημοπρατούμενο έργο, τάξης και κατηγορίας.

Ένας λοιπόν πολιτικός και αυτοδιοικητικός μη μηχανικός, υπερασπίσθηκε αφ’ ενός τους κατόχους των εν ενεργεία πτυχίων ΜΕΕΠ, τα οποία αποκτήθηκαν, αναβασθμίστηκαν και διατηρήθηκαν με πραγματική τεχνική αξιολόγηση (πιστοποιητικά εμπειρίας έργων) και οικονομική επάρκεια προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις και αφ’ ετέρου έδωσε πλέον την δυνατότητα πλουραλιστικής συμμετοχής στους ανοιχτούς διαγωνισμούς διασφαλίζοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη .

Ένα μεγάλο μπράβο στον Περιφερειάρχη μας Απόστολο Κατσιφάρα.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα