Αθανάσιος Λιάγκος: Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον που παράγει κοινωνικές υπεραξίες για όλους

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, παρουσιάζει στο  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ την αναπτυξιακή στρατηγική του λιμένα Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την δημιουργία υπεραξίας για το σύνολο της πόλης και εν γένει της οικονομίας της χώρας.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_127 της ΠΕΣΕΔΕ

Δημιουργία του επόμενου dryport στη Σερβία με σκοπό την προσέλκυση εμπορικής δραστηριότητας και φορτίων μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, δημιουργία καινοτόμων λύσεων συνδυασμένων μεταφορών, επενδύσεις για την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έργα βελτίωσης της αποδοτικότητας για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ολοκλήρωση της Επέκτασης του 6ου Προβλήτα είναι ανάμεσα στα σχέδια ανάπτυξης του λιμένα της Θεσσαλονίκης, όπως εξηγεί στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος. Το έργο επέκτασης του  6ου Προβλήτα κατά την περίοδο υλοποίησης του (2022-2025) υπολογίζεται ότι δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ σε όλο το οικοσύστημα του λιμένα και ενισχύει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 35 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Επιπρόσθετα παράγει προστιθέμενη αξία άνω των 90 εκατ. ευρώ ετησίως, στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.
ΟΛΘ Α.Ε.

Στην «Εθνική Λιμενική Πολιτική 2020 – 2030» το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει θέσει ως προτεραιότητα τη σύνδεση του σιδηροδρομικού και λιμενικού δικτύου της χώρας. Πόσο σημαντική θα είναι μια τέτοια εξέλιξη για την ανάπτυξη της αγοράς των μεταφορών (θαλάσσιων και οδικών) και εν γένει της οικονομίας;

Η «Εθνική Λιμενική Πολιτική 2020 – 2030» θέτοντας ως προτεραιότητα  τη σύνδεση του σιδηροδρομικού και λιμενικού δικτύου της χώρας συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία του τομέα των μεταφορών, τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την οικονομική ανάπτυξη.

Η σημασία ενός λιμένα προσδιορίζεται από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες εντός της ζώνης του αλλά και από τη διασύνδεσή του με την ενδοχώρα. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την ανάπτυξη του λιμένα καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Στο σύγχρονο περιβάλλον των μεταφορών, η εξυπηρέτηση των φορτίων ξεπερνά τα οδικά δίκτυα. Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις συμβάλουν τόσο στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όσο και στην αναπτυξιακή προοπτική, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε πιο μακρινές περιοχές και τη διακίνηση μεγαλύτερων όγκων.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την κατασκευή του διαθέτει σιδηροδρομικές γραμμές σε όλα τα κρηπιδώματά του και παραδοσιακά εξυπηρετούσε την Βαλκανική ενδοχώρα με τις σιδηροδρομικές συνδέσεις του.

Η ανάπτυξη του λιμανιού επιδρά πολλαπλασιαστικά στην οικονομία της περιοχής και της χώρας ξεκινώντας από μία σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που άμεσα ή και έμμεσα σχετίζονται με τη λειτουργία του και επεκτείνεται μέχρι τα δημόσια έσοδα.

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και τον οδικό χάρτη της Ε.Ε. για «πρασίνισμα» των μεταφορών, ο ενεργειακός μετασχηματισμός των λιμανιών της χώρας έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ποιες αλλαγές προκρίνετε σε αυτή την κατεύθυνση και ποια θα είναι η επιβάρυνση ή το όφελος στην αγορά από μία τέτοια μετάβαση;

Ο συνολικότερος σχεδιασμός μας για τη δημιουργία πράσινων και αποδοτικών Δικτύων Μεταφοράς προβλέπει τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο ρόλος των λιμένων, ο δικός μας ρόλος, σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικός και στα επόμενα χρόνια έχουν προγραμματιστεί σημαντικές αλλαγές στην επιχειρησιακή λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Οι επενδύσεις για την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας συνδυάζονται με έργα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα με στόχο πάντα την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων, με απώτερο στόχο τη συστηματική μείωση των αερίων ρύπων θερμοκηπίου που προέρχονται από τη λειτουργία των βοηθητικών μηχανών εσωτερικής καύσης.

ΟΛΘ ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης έχει ήδη δημιουργήσει το 1ο dryport στη Βουλγαρία, ενώ έχετε πει ότι στους στόχους σας είναι η περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας του λιμανιού. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα και ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού;

Η περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας του λιμανιού περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου dryports της ΟΛΘ Α.Ε. σε γειτονικές χώρες. Ακολουθώντας τη δημιουργία του 1ου dryport από Ελληνικό λιμάνι στο εξωτερικό, η επόμενη λειτουργία αντίστοιχης υποδομής και υπηρεσιών προγραμματίζεται στη Σερβία στο άμεσο μέλλον με σκοπό την προσέλκυση εμπορικής δραστηριότητας και φορτίων μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων συνδυασμένων μεταφορών.

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα του λιμανιού είναι η επέκταση του 6ου Προβλήτα. Ποια δυναμική θα δώσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και εν γένει στην οικονομία η ολοκλήρωσή του;

Η ολοκλήρωση της Επέκτασης του 6ουΠροβλήτα σηματοδοτεί και την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ενισχύει το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του λιμένα, που είναι η στρατηγική του θέση και συγκεκριμένα η εγγύτητά του τόσο με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης όσο και με τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητόδρομων και σιδηροδρόμων. Αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα του λιμανιού, σε πολλαπλάσια TEU από 600.000 σε ετήσια βάση. Παρέχει τη δυνατότητα της απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels) χωρητικότητας έως 24.000 TEU. Επιπλέον οδηγεί σε σημαντική αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας του Λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αποτύπωσης της σημασίας του έργου διενεργήθηκε μελέτη από την εταιρεία Deloitte, η οποία αναδεικνύει ότι η επέκταση του Προβλήτα 6 θα έχει ισχυρό και ευρύ οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ήδη από την περίοδο υλοποίησης της. Το έργο χρειάζεται 36 μήνες από την έναρξη της υλοποίησης για να ολοκληρωθεί. Τα πρώτα στοιχεία αφορούν το οικονομικό & κοινωνικό αποτύπωμα κατά την περίοδο υλοποίησης του (2022-2025).Το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6 υπολογίζεται ότι:

Δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ σε όλο οικοσύστημα του λιμένα που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την επέκταση του Προβλήτα 6 – το ποσό αυτό αφορά στον λιμένα, σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών

Ενισχύει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 35 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Παράγει προστιθέμενη αξία άνω των 90 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο κατασκευής, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ της χώρας.

Στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.

Η ίδια μελέτη της Deloitte αναλύει το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της πλήρης λειτουργίας για τα πρώτα 10 χρόνια του Προβλήτα 6, συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2026-2035 αναμένεται να:

Δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένα, η οποία όπως προαναφέραμε περιλαμβάνει συνεργαζόμενες εταιρείες όπως προμηθευτές και σε άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών

Ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου με έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 55 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Παράξει προστιθέμενη αξία άνω των 177 εκατ. ευρώ ετησίως, κατά τη διάρκεια 10ετους λειτουργίας, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας.

Στηρίξει άμεσα και έμμεσα την δημιουργία περισσότερων των 4.000 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.

ΟΛΘ Α.Ε.

Έχετε αναφέρει πώς καταγράφονται ήδη υπερδιπλάσιες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη για το 2022. Ποιες είναι οι κινήσεις που γίνονται  για την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στο λιμάνι;

Για το 2022, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί 55 αφίξεις από 11 διαφορετικές εταιρείες κρουαζιέρας με 15 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 5 Φεβρουαρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Το 55% των αφίξεων κρουαζιέρας του 2022 θα είναι αφίξεις homeport και αυτό θα συνεχιστεί με αυξημένο ρυθμό για το 2023.

Εμείς στην ΟΛΘ Α.Ε., αναβαθμίζουμε διαρκώς το φάσμα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, χτίζοντας περαιτέρω σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις εταιρείες κρουαζιέρας για την προώθηση και προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα με σκοπό να υποστηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, αυξάνοντας την τουριστική κίνηση. Σκοπός μας είναι λοιπόν να αναδείξουμε τους προορισμούς, τις εμπειρίες (όπως την παράδοση, τον πολιτισμό, την γαστρονομία) και τις ποικίλες ευκαιρίες γνωριμίας της ευρύτερης περιοχής. Δημιουργούμε υπεραξίες!

Έχουμε ξεκινήσει μία μεγάλη εκστρατεία διαλόγου, συνεργασίας και συνεργειών με τους τοπικούς φορείς όπως την Περιφέρεια, τους Δήμους, τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και άλλες ενώσεις και οργανισμούς για την καλύτερη ανάδειξη του τόπου μας, τον πλούτο τοποθεσιών και εμπειριών που προσφέρει η περιοχή, την πληθώρα επιλογών για τον επιβάτη όπως τα Μετέωρα, η Χαλκιδική, ο τάφος του Φιλίππου, η Πύδνα, το Δίον, τα μουσεία (η πόλη της Θεσσαλονίκης μόνο διαθέτει πάνω από 30 μουσεία και 15 τόπους χαρακτηρισμένους από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς), το ιστορικό κέντρο της πόλης, το Άγιο Όρος και αλλά πολλά μοναδικά αξιοθέατα με εξαιρετικά ποιοτικές γαστρονομικές επιλογές. Επίσης, πρόσφατα η Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO (Creative Cities of Gastronomy), για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική ελληνική πόλη που επιτυγχάνει την ένταξή της στο εν λόγω Δίκτυο.

Συμμετέχουμε ενεργά σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις και εκθέσεις για την περεταίρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας προωθώντας τη Θεσσαλονίκη ως ιδανικό προορισμό για Κρουαζιερόπλοια και επιβάτες Κρουαζιέρας στη Βόρεια Ελλάδα. Ενδεικτικά το 2021 η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετείχε στην 1η Δια-Περιφερειακή Ημερίδα με θέμα «Θαλάσσιος Τουρισμός – Κρουαζιέρα – Γιώτινγκ – Κατάδυση», που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021, στη διεθνή έκθεση «Posidonia Sea Tourism Forum 2021» που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά τον Μάιο του 2021, στη διεθνή – παγκοσμίου φήμης έκθεση “Seatrade Cruise Global” που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2021, στο 3ο Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μία εθνική υπόθεση!» που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2021 κ.α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώσατε η αύξηση των εσόδων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2021. Ποιες είναι οι προοπτικές για το κλείσιμο της χρονιάς και ποιες οι εκτιμήσεις για το 2022;

Το γεγονός ότι τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το 9μηνο του 2021 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κάποιος υπόψιν του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η συνολική διακίνηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων για την περίοδο του 9μήνου του 2021 αυξήθηκε κατά 6,2%, από 335.000 TEU την περίοδο 1/1 έως 30/9/2020, σε 356.000 TEU την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Κατά την περίοδο του 9μήνου οι όγκοι που διακινήθηκαν από το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου αυξήθηκαν κατά 10,7%, από 2.839 χιλ. τόνους το 9μηνο του 2020, σε 3.144 χιλ. τόνους το 9μηνο του 2021. Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου.

Η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, η ανάπτυξη που παράγει κοινωνικές υπεραξίες για όλους είναι το μοντέλο που έχουμε επιλέξει και κάνουμε πράξη στην ΟΛΘ Α.Ε.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα