Απόστολος Καμαρινάκης: “Η εξωστρέφεια φέρνει ανάπτυξη στον Λιμένα Ελευσίνας”

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το όραμά του να αναδειχθεί η Ελευσίνα σε ένα εκσυγχρονισμένο λιμάνι που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας, αναπτύσσοντας νέους «λιμενικούς δρόμους», παρουσιάζει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΕ ΑΕ, Απόστολος Καμαρινάκης– Υποναύαρχος ΛΣ (εα)-Πολιτικός Μηχανικός.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_127 της ΠΕΣΕΔΕ

Την άποψή του ότι τα λιμάνια είναι πηγή ευημερίας και εργασίας, συνεπώς κάθε πόλη με λιμάνι θεωρείται προικισμένος τόπος, παρουσιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΕ ΑΕ, Απόστολος Καμαρινάκης, σημειώνοντας πως το λιμάνι της Ελευσίνας τις τελευταίες δεκαετίες ήταν χαρακτηρισμένο  ως ένα “νεκροταφείο πλοίων” όπου ελλιμενίζονταν επικίνδυνα- επιβλαβή πλοία με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να του έχει γυρίσει την πλάτη. Σήμερα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εκπονεί το νέο Master Plan του Λιμένα Ελευσίνας, τονίζει ο κ. Καμαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο αυτό για πρώτη φορά προσεγγίζει τις προκλήσεις του αύριο ολιστικά και όχι αποσπασματικά όπως στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ολόκληρης της περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, ενώ, παράλληλα, για πρώτη φορά αναπτύσσει πολιτική μάρκετινγκ με στόχο την προσέλκυση φορτίων, διαμορφώνοντας ειδική τιμολογιακή πολιτική.

ΟΛΕ ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στο πλαίσιο του master plan του Λιμένα Ελευσίνας έχουν ανακοινωθεί μία σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις για την προώθηση της εξυπηρέτησης των χύδην φορτίων από τις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ε., αλλά και την ανάδειξη του ρόλου του Λιμένα ως φυσικού επίνειου του Θριάσιου Πεδίου, με την σύνδεση του με το σιδηροδρομικό δίκτυο για την προώθηση των logistics και την ενίσχυση του δικτύου των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω σχεδιασμοί; Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης επιμέρους στόχων;

Σήμερα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εκπονεί το νέο Master Plan του Λιμένα Ελευσίνας, το οποίο για πρώτη φορά προσεγγίζει τις προκλήσεις του αύριο ολιστικά και όχι αποσπασματικά όπως στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ολόκληρης της περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, η οποία εκτείνεται σε ακτογραμμή περίπου 60 χλμ και σε 4 Δήμους (Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων) όπου εκτός του κυρίως λιμένος συνυπάρχουν οι μεγαλύτερες βιομηχανίες της Αττικής. 

Συγκεντρώνουμε όλες τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να συνταχθεί ένα μάστερ πλαν που θα προάγει τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Λιμένα, δεδομένου και του ρόλου του στις συνδυασμένες μεταφορές.

Ο Λιμένας Ελευσίνας είναι ένα αμιγώς εμπορικό λιμάνι, το μεγαλύτερο δημόσιο στην Αττική για την εξυπηρέτηση χύδην φορτίου. Ως  φυσική συνέχεια του Πειραιά, δρα συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στον Πειραιά, όπου δεν διακινείται χύδην φορτίο.

Η Ελευσίνα διαθέτει τις προδιαγραφές για να καταστεί μια ανταγωνιστική πύλη εισόδου εμπορευμάτων, προσφέροντας καθετοποιημένες υπηρεσίες logistics και μεταφορών. Αποτελεί φυσικό επίνειο του Θριάσιου πεδίου, όπου δημιουργείται το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο μεταφορών και logistics της Ελλάδας, έχει προνομιακή πρόσβαση στο κεντρικό οδικό δίκτυο και μελετάται σύνδεση με το τρένο στο  πλαίσιο της ανάταξης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στην εκπόνηση του νέου μάστερ πλαν και στον σχεδιασμό του Λιμένα για τα επόμενα 25χρόνια.

Ειδικά για την ανάπτυξη του χύδην φορτίου, έχετε αναφερθεί στην ανάπλαση του Ελληνικού σημειώνοντας πώς ο Λιμένας πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο στην αυξημένη διακίνηση χύδην φορτίων στο πλαίσιο του project. Για τον παραπάνω σκοπό προχωράτε στον πλήρη εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος μηχανοργάνωσης για την καταγραφή όλων των πλοίων που ελλιμενίζονται στη θαλάσσια ζώνη της αρμοδιότητας του ώστε να διασφαλίζεται ενδελεχής έλεγχος. Πώς προχωράει αυτό το σχέδιο και ποιο θα είναι το κέρδος για τον ΟΛΕ;

Όλες οι δράσεις του Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχουν βασική κατεύθυνση την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση των εσόδων και την δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου οικονομικού φορέα για την εξυπηρέτηση της αγοράς, κυρίως στον τομέα των χύδην οικοδομικών υλικών.

Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά ο Ο.Λ.Ε. αναπτύσσει πολιτική μάρκετινγκ με στόχο την προσέλκυση φορτίων, διαμορφώνοντας ειδική τιμολογιακή πολιτική.

Εν όψει των έργων στο εμβληματικό project του Ελληνικού, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης των αυξημένων αναγκών μεταφοράς όλων των οικοδομικών υλικών προς το εργοτάξιο του Ελληνικού με ταχύτητα- οικονομία- αξιοπιστία.

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητο εργαλείο για την ορθή λειτουργία κάθε σύγχρονου λιμένα. Εκτός των ανωτέρω και για την βελτίωση της οργάνωσης των λιμενίσκων σκαφών αναψυχής που διαθέτει ο Ο.Λ.Ε., υλοποιήθηκε ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος μηχανογράφησης και καταρτίστηκαν νέοι κανονισμοί για την διαχείριση της αγκυροβολίας αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής με νέους όρους και προδιαγραφές υποδοχής.

Έχετε αναφέρει ως συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΟΛΕ την ισχυρή παρουσία πολλών βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων στην παράκτια ζώνη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τη λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Ελευσίνα. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί σας ώστε να καταφέρετε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα αυτά της περιοχής;

Ο Ο.Λ.Ε. προσπαθεί να αναπτύξει συνεργασίες με τις μεγάλες βιομηχανίες, τα διυλιστήρια, τις ναυπηγικές μονάδες κ.α. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του.

Στην Ελευσίνα λειτουργεί στρατιωτικό αεροδρόμιο που θα μπορούσε ένα μέρος του να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και για εμπορικούς σκοπούς, αυξάνοντας  έτσι την δυνατότητα των συνδυασμένων μεταφορών και δια αέρος. Επίσης οι λιμενικές υποδομές της περιοχής προσφέρονται ιδανικά και για ανάπτυξη Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων προς εξυπηρέτηση μεταφοράς εμπορευμάτων, κυρίως αγροτικών προϊόντων,  από/προς τα κοντινά νησιά και την Κρήτη ώστε να διευκολυνθεί/αποσυμφορηθεί η ακτοπλοΐα στον Πειραιά και να χρησιμοποιούνται μόνα ταχύπλοα πλοία γραμμής.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ένα άλλο μεγάλο project που έχετε ανακοινώσει είναι μία θαλάσσια «Ιερά Οδός» που θα ξεκινάει από τον Πειραιά και θα καταλήγει στο λιμάνι της Ελευσίνας, με πλωτά μέσα θα έχουν την δυνατότητα να εξηγούν, να παρουσιάζουν και να ενημερώνουν τους επιβάτες τους, για τα όσα διαδραματίστηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του παραπάνω στόχου και ποιο το όφελος για τον Ο.Λ.Ε. και την ευρύτερη περιοχή;

 Ο σχεδιασμός της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού είναι ένα από τα πιο καινοτόμα projects που προωθεί ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ σε συνεργασία με την Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, σε αντιστοιχία με την υπάρχουσα αρχαία, χερσαία, Ιερά Οδό.

Πρόκειται για έναν νέο θαλάσσιο προορισμό Πολιτισμού-Τουρισμού, ο οποίος θα αποτελέσει την βάση για την προβολή της ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Αττικής.

Η λειτουργία της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού θα παραμείνει ως παρακαταθήκη στην περιοχή και πέραν της λήξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο τουριστικό–πολιτιστικό προϊόν, το οποίο θα απευθύνεται στους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στον  Πειραιά τους θερινούς μήνες και στους μαθητές των σχολείων κατά τους χειμερινούς μήνες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών.

Με σχετικές πρωτοβουλίες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ το εγχείρημα τελεί υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ, έχει την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, των υπουργείων Τουρισμού και Εθνικής Άμυνας, του ΟΛΠ καθώς και των 7 Δήμων (Πειραιά, Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Περάματος, Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας) από τους οποίους θα διέρχεται η Θαλάσσια Ιερά Οδός.

Έχετε δηλώσει πώς «αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη το λιμάνι σήμερα, είναι ένα όραμα για το αύριο». Ποιο είναι το δικό σας όραμα για το λιμάνι την περίοδο αυτή που τόσο η υγειονομική κρίση, όσο και η ενεργειακή μετάβαση λόγω της κλιματικής απειλής, αλλάζουν τα δεδομένα και τους σχεδιασμούς οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων;

Πιστεύω ότι τα λιμάνια είναι πηγή ευημερίας και εργασίας, συνεπώς κάθε πόλη με λιμάνι θεωρείται προικισμένος τόπος. Δυστυχώς το λιμάνι της Ελευσίνας τις τελευταίες δεκαετίες ήταν χαρακτηρισμένο ως ένα “νεκροταφείο πλοίων” όπου ελλιμενίζονταν επικίνδυνα- επιβλαβή πλοία με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να του έχει γυρίσει την πλάτη.

Εργαστήκαμε σκληρά για να αλλάξει αυτή η εικόνα και να ξεπεραστούν αναχρονιστικές αντιλήψεις που καθηλώνουν αναπτυξιακές προοπτικές. Πραγματοποιήσαμε άμεσα τεχνικά έργα ανάπλασης προς εξωραϊσμό του παραλιακού μετώπου της πόλης, απομακρύνθηκαν ήδη 10 ναυάγια και επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ως επιστέγασμα της αναμόρφωσης του παραλιακού μετώπου παραδόθηκαν στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό μεγάλα τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος, που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα για λιμενικές εργασίες. Παράλληλα, ο Λιμένας, αν και εμπορικός, στηρίζει πολιτιστικές δράσεις σε χώρους αρμοδιότητάς του, έχοντας συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελευσίνα 2023- Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Πιστεύω ότι η ανάπτυξη έρχεται με εξωστρεφείς προσεγγίσεις αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το λιμάνι και την πόλη, με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί επισκέπτες να ανακαλύπτουν εκ νέου την Ελευσίνα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Όσον αφορά την πανδημία και τα σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως, επισημαίνω ότι ο Λιμένας Ελευσίνας ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και παρέμεινε σε πλήρη λειτουργία, παρά τα αυστηρά lockdown, τηρώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία εργαζομένων και χρηστών.

Το μεγάλο θέμα της ενεργειακής μετάβασης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί σύγχρονες προσεγγίσεις. Σήμερα ο Λιμένας Ελευσίνας έχει γυρίσει σελίδα προωθώντας τον “πράσινο” μετασχηματισμό του και την μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Είναι το πρώτο δημόσιο λιμάνι της χώρας που εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο GREEN AWARD,  έχει πιστοποιηθεί με ISO 14001 για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΔΕΣΦΑ για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των λιμενικών υποδομών αναβαθμίζοντας ενεργειακά και την ευρύτερη περιοχή. Ακόμη σχεδιάζουμε την ηλεκτροδότηση πλοίων που καταφθάνουν για φορτοεκφόρτωση στην Ελευσίνα, το λεγόμενο cold ironing.

Το όραμα μου για την Ελευσίνα είναι να της αποδοθεί η θέση που της αξίζει, να αναδειχθεί σε ένα εκσυγχρονισμένο λιμάνι που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας, αναπτύσσοντας νέους «λιμενικούς δρόμους» και αξιοποιώντας δυνατότητες που στο παρελθόν αγνοήθηκαν. 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα