Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», με προϋπολογισμό 3.055.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,με α/α συστήματος: 80697

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», με συνολικό προϋπολογισμό 3.055.000,00€, με CPV: 45222100-0 “κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων” και 90513000 «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων”, NUTS: EL541

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 287.672,48€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 311.929,45€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.742.388,83€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 1.273.610,69€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Αυγούστου 2020, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28η Αυγούστου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα