Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει για την ανάθεση του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.010.483,87 € χωρίς Φ.Π.Α., με CPV: 45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα, 44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης»,, κωδικό NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 999.816,81 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά)..

Επισημαίνεται ότι το έργο εμπίπτει στα ισχύοντα περί «αντιστροφής υποχρέωσης ΦΠΑ» της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται καμία αναφορά στον Φ.Π.Α..

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Μαρτίου 2023, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Μαρτίου 2023, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα