Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Επέκταση – Αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β’ ΦΑΣΗ)» στα Ιωάννινα

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για  την  υλοποίηση του  υποέργου α/α1: «Επέκταση – Αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β’ ΦΑΣΗ)», με συνολικό προϋπολογισμό 3.096.000,00ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) της πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων Χ.Υ.Τ. Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή Σε ΧΥΤΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002616,

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 1.892.221,60€ (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με προϋπολογισμό 301.993,65€ (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 301.993,65€ (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  31η Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα