Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου: Αθανάσιος Κουλουτμπάνης, Αντιπρόεδρος Γ’ Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_112 της ΠΕΣΕΔΕ

Άρθρο του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη, Αντιπροέδρου Γ’ Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης.

«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ)» είναι ο τίτλος του προγράμματος  που προκηρύχθηκεαπό την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από σχήματα που θα αποτελούνται από τους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού (Δικαιούχοι) και τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους ή τα οικεία Επιμελητήρια της περιοχής παρέμβασης (Συνδικαιούχοι), γεγονός που από μόνο του δημιουργεί ιδιαίτερα και καινοτόμα χαρακτηριστικά επί της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, καθότι κρίνεται επιτακτική η ανάπτυξη και η διαχείριση διμερούς σχήματος δικαιούχων.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής, μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τους Δήμους έως 1.500.000 ευρώ, και αντίστοιχα μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεωντόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δηλώνουν συμμετοχή, και έχει ως απώτερο στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε αυτήν, με την υιοθέτηση και χρήση έξυπνων συστημάτων και εφαρμογών. Βασικοί και ουσιαστικοί αποδέκτες της Δράσης αποτελούν όλοι όσοι ζουν και δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην πόλη, εννοώντας δηλαδή τους μόνιμους κάτοικους, τις επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές αλλά και τους επισκέπτες της.

Πιο συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατασκευή πεζόδρομων, η ανάπλαση πλατειών, η βελτίωση του οδοφωτισμού, η αναβάθμισης παιδικών χαρών, η κατασκευή χώρων στάθμευσης (χωρίς αντίτιμο), η κατασκευή ποδηλατόδρομων, οι φυτεύσεις πρασίνου αλλά και η προμήθεια λεωφορείων (μη ρυπογόνων, χωρίς αντίτιμο) με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας της περιοχής παρέμβασης.

Στις υποχρεώσεις αυτές εντάσσεται επιπλέον η προμήθεια και η εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, παράγοντες εξίσου σημαντικές και οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία με την υλοποίησή τους σε μία χωρική ενότητα. Έρευνες για παράδειγμα έχουν αποδείξει ότι η παροχή δωρεάν ασύρματου δικτύου εντός μίας περιοχής, οδηγούν τους επισκέπτες σε αυτή στην κατανάλωση περισσότερου χρόνου και χρήματος έναντι κάποιας άλλης χωρίς την παραπάνω υπηρεσία.

Από την πλευρά των Εμπορικών Συλλόγων και των Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση των ωφελούμενων επιχειρήσεων, απώτερος σκοπός τους αποτελεί η ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση της εμπορικής περιοχής με δράσεις είτε κατασκευαστικές, όπως οι επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά, η εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων και τεντών και οι εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων, είτε υπηρεσιών, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής, η δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και η προβολή σε ψηφιακά και άλλα μέσα βάσει επικοινωνιακής καμπάνιας, η δημιουργία και η διαχείριση λογαριασμού socialmedia (Facebook) του OpenMall ή τέλος συστήματα/πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.

Σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο οι απαιτήσεις για τις πόλεις διαρκώς αυξάνονται και επομένως οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να προσαρμόζονται στις εκάστωτε συνθήκες και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προκύπτουν.Η υλοποίηση δράσεων μέσω της φιλοσοφίας των ΑΚΕ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση συγκεκριμένης ταυτότητας για την περιοχή, μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης προσανατολισμένων στην προβολή της, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα ισχυρό, μοναδικό και ελκυστικό ‘προϊόν’, και τα οποία με ορθολογικό τρόπο θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της (φυσικός, πολιτιστικός και τουριστικός πλούτος, ‘έμψυχο’ δυναμικό κ.ά.).

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα