Aναβάθμιση και συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου Κλειδί για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PEARL M AE, Αντώνιος Παναγόπουλος, αναλύει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ την εικόνα του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα και την ανάγκη για αναβάθμιση και η συστηματική συντήρησή του που θα βοηθήσει και στην εξέλιξη των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων (ΣΕ).

Αντώνης Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PEARL M AE

Το άνοιγμα της σιδηροδρομικής αγοράς στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), έφερε στο προσκήνιο του σιδηροδρόμου, σε λειτουργία, 3 νέες ιδιωτικές Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις (ΣΕ) την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., τη RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR A.E. και τη PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS (PEARL SMSA)και μια κρατική τη ΣΤΑΣΥΑ.Ε.

Αποτελεί πλέον ισχυρή πραγματικότητα και στην Ελλάδα το γεγονός ότι η σιδηροδρομική υποδομή είναι κρατική και έχει πλήρως διαχωριστεί από την εκμετάλλευση την οποία σήμερα υλοποιούν οι προαναφερόμενες ΣΕ.

Η ανάγκη της εναρμόνισης της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα αυτό,είναι επιτακτική και υλοποιείται με το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο με φιλοσοφία σχεδιασμού που στοχεύει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Σιδηροδρόμων), δηλαδή να αναζωογονήσει τον σιδηροδρομικό τομέα και να τον καταστήσει ανταγωνιστικότερο έναντι άλλων τρόπων/μέσων μεταφοράς.

Το ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα διαμορφώνεται ως κάτωθι:

  • Το σιδηροδρομικό δίκτυο, τόσο σε επίπεδο έργων υποδομής/επιδομής (έργα Μηχανικού) όσο και ο παρατρόχιος Η/Μ εξοπλισμός (ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανση).
  • Το τροχαίο υλικό που δρομολογείται στο δίκτυο, τα τεχνικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των οχημάτων (δύναμη έλξης, αξονικό βάρος, κλπ.), τα συστήματα ασφαλείας που αυτό φέρει (βλ. ETCS = ERTMS+GSMR) και η συνεργασία αυτών με τον παρατρόχιο εξοπλισμό.
  • Το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει δεξιότητες και εκπαίδευση πάνω στα σιδηροδρομικά συστήματα.

Κλειδί για την εξέλιξη των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων (ΣΕ) στην Ελλάδα είναι η αναβάθμιση και η συστηματική συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, όπου εκτός των άλλων,να περιλαμβάνονται πλέον οι τεχνολογίες αιχμής (τηλεματική, τηλεπικοινωνίες, ΙοΤ, ΑΙ, systems’ integration, machinelearning) καθώς και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαφαινόμενη κλιματική κρίση.

H αναβάθμιση του δικτύου στη γλώσσα των σύγχρονων ΣΕ σημαίνει καθολική εγκατάσταση και χρήση ηλεκτροκίνησης, την βελτίωση των έργων υποδομής ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία(από Κλάση C4 σε Κλάση D4),καθώς και την ανάταξη των Η/Μ συστημάτων του δικτύου.

Η συντήρηση του δικτύου στη γλώσσα των σύγχρονων ΣΕ σημαίνει τη συνεχή, αδιάληπτη και αδιάκοπη διαθεσιμότητα του δικτύου στους χρήστες του με όρους ασφάλειας για την εκπλήρωση του μεταφορικού τους έργου (εμπορευματικού, επιβατικού).

Η αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου, ως σύστημα στην ολότητά του, θα προσδώσει σημαντική αύξηση στην ονομαστική και πραγματική χωρητικότητά του, καθώς και μείωση του χρόνου ταξιδιού τόσο για αγαθά όσο και επιβάτες, με εξασφαλισμένο το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Σήμερα, μετά τη ολοκλήρωση των έργων των σιδηροδρομικώνσυνδέσεων των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας (Πειραιά, Θεσσαλονίκης), ο εμπορευματικός σιδηρόδρομος αποτελεί πραγματικό γεγονός με αναπτυξιακή τροχιά που μοιράζεται την ίδια ακριβώς υποδομή με τον επιβατικό σιδηρόδρομο. Επομένως ενέργειες και επενδύσεις επί του σιδηροδρομικού δικτύου επιδρούν εξαιρετικά θετικά στο μεταφορικό έργο των ΣΕ, που σήμερα δραστηριοποιούνται τόσο στον εμπορευματικό όσο και στον επιβατικό σιδηρόδρομο.

Η ανάπτυξη των ΣΕ είναι συνάρτηση του αριθμού των τρένων που δρομολογούνται ανά ημέρα και της μέγιστης μεταφορικής ικανότητας του κάθε συρμού. Ο αριθμός των δρομολογούμενων τρένων εξαρτάται από α) τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού της επιχείρησης (έλκον και ελκόμενο),β) του διατιθέμενου προσωπικού έλξης (Μηχανοδηγοί) και γ) της χωρητικότητας του δικτύου (διαχείριση κυκλοφορίας).

Στη χώρα μας, ο Διαχειριστής Υποδομής (ΟΣΕ) με την ετήσια Δήλωση Δικτύου (ΔΔ) που δημοσιεύει, εγγυάται την ποιότητα και την ποσότητα του διατιθέμενου προς χρήση σιδηροδρομικού έργου. Τα έργα αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου θα οδηγήσουνσε αναβαθμισμένες και πιο αξιόπιστες ΔΔ.

Οι ΣΕ για τη δραστηριοποίηση και την ανάπτυξή τους χρειάζονταιεύκολη πρόσβαση στις αγορές έλκοντος και ελκομένου τροχαίου υλικού (μηχανές έλξης και βαγόνια), στη παρεχόμενη συντήρηση του καθώς και στην παραγωγή μηχανοδηγών.

Η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής επιδομής,από Κλάση C4 σε Κλάση D4, δίνει τη δυνατότητα στις ΣΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να μπορούν να προμηθευτούν καινα δρομολογήσουν σύγχρονες και ασφαλείς μηχανές έλξης από τις μεγάλες κατασκευάστριες εταιρίες του εξωτερικού, οι οποίες απαιτούν ΔΔ με επιτρεπόμενο αξονικό φορτίο 22,5 τόνους καθ’ όλο το μήκος του δρομολογίου. Αυτό σημαίνει απαραίτητα και την εισαγωγή τεχνογνωσίας για την επιβαλλόμενη συντήρηση, ενώ θα προσφέρει και τη διευκόλυνση στο εκπαιδευτικό έργο της παραγωγής μηχανοδηγών.

Πρόσφατα τη 15η Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης υποδοχής της αμαξοστοιχίας Connecting Europe Express ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα έργων στο οποίο, κεντρική και ιδιαίτερα κρίσιμη θέση έχουν τα σιδηροδρομικά έργα ύψους 3,3 δισ. ευρώ.Ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΕ ΑΕ κ. Σπύρος Πατέρας, σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου στα πλαίσια της ΔΕΘ,ανήγγειλε το σχεδιασμό και ανάθεση 3 συμβάσεων ΣΔΙΤ συνολικού ύψους 1,3 δις ευρώγια παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακατανομής του συστήματος και της υποδομής του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.Τα τρία ΣΔΙΤ θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Κεντρικός Άξονας Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και Προμαχώνας.
  2. Φλώρινα – Ορμένιο.
  3. Αεροδρόμιο Αθηνών – Κόρινθος – Κιάτο

Η επιτυχία του σιδηροδρομικού προγράμματος αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου,με κέντρο βάρους τους χρήστες (ΣΕ),εκτιμάται ότι θα προσδώσει αδιάληπτη διαθεσιμότητα και αυξημένη χωρητικότητα στο δίκτυο, σημαντικοί παράγοντες για την αύξηση του αριθμού των δραστηριοποιούμενων ΣΕ, την καθιέρωση υγιούς ανταγωνισμού και την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα