Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα

Τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) στο πλαίσιο των ενεργειών του για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που αποτελεί θεμελιώδη στόχο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προχωρά στην υλοποίηση έργου για το σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για το Building Information Modelling (BIM).

Το εμβληματικό αυτό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα» αποτελεί πρωτοβουλία  του ΥΠΥΜΕ σε συνεργασία με τη DG REFORM και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ανάδοχος του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία ορίσθηκε η συμβουλευτική εταιρία PwC.  Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023.

Οι δράσεις του έργου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Την ανάλυση της ετοιμότητας του εγχώριου κατασκευαστικού τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και ειδικότερα την αξιοποίηση τεχνολογίας BIM,
 • Τον εντοπισμό διεθνών καλών πρακτικών,
 • Το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα και τη διαβούλευση με βασικές ομάδες ενδιαφέροντος από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • Την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής, με συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους, καθώς και την προτεραιοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση του BIM,
 • Τη δημιουργία προσχεδίου για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας στον τομέα των κατασκευών υπό τη διαχείριση του ΥΠΥΜΕ,
 • Την ανάπτυξη βασικών προδιαγραφών και προτύπων για την υλοποίηση του BIM στην Ελλάδα,
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

To ΒΙΜ ως τεχνολογία αναφέρεται στη χρήση ψηφιακών μέσων για την ολοκληρωμένη αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υποδομών, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας τους.

Η αξιοποίηση τεχνολογίας και προδιαγραφών BIM σε δημόσια κατασκευαστικά έργα προωθείται ως πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μερικά από τα δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα μας είναι:

 1. Η βελτιωμένη αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια της μελέτης και της κατασκευής μέσω της εύκολης διάθεσης πληροφοριών και της ακρίβειας των σχεδίων.
 2. Η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων στην εκπόνηση και υλοποίηση δημοσίων έργων.
 3. Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, με αποτέλεσμα την δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κατασκευαστικού τομέα και την αύξηση της βιωσιμότητας των υποδομών.
 4. Η βελτιωμένη δυνατότητα διαχείρισης και συστηματικής παρακολούθησης των δημοσίων έργων και των υφιστάμενων υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα