ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020)

πηγή: ΑΑΔΕ

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’2787/10.07.2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β ́ 2729), και σε συνέχεια των προβλεπόμενων στην με αρ. Ε. 2067/2020 εγκύκλιο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Η υποχρέωση συμπλήρωσης, για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 2020, του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων, κάθε μήνα, κατά περίπτωση (με προθεσμία από την τρίτη μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα),που προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης 3Β του άρθρου 1 της ΓΔΟΥ 131 (Β’2276/2020), δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά ούτε και προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτής.
 2. Οι επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει μέχρι τις 26.06.2020 στοιχεία εσόδων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport» και δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 26.06.2020 και εκ του λόγου αυτού η αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής απορρίφθηκε, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 15 Ιουλίου 2020.
  Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν έως τις 10 Ιουλίου 2020 αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής και συμπλήρωσαν στοιχεία εσόδων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport» έως τις 26.06.2020, επίσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ ́
 2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
 3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Α.Α.Δ.Ε. (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
 3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Οικονομικών
 4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών
 5. Αποδέκτες Πίνακα Α ́.
 6. Αποδέκτες Πίνακα Β ́.
 7. Αποδέκτες Πίνακα Ζ ́.
 8. Αποδέκτες Πίνακα Η ́.
 9. Αποδέκτες Πίνακα Θ ́.
 10. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ ́.
 11. Αποδέκτες Πίνακα ΙΓ ́.
 12. Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ ́.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο ΑΑΔΕ
 2. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
 3. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα