Άρα ο αγώνας δικαιώθηκε:Γιώργος Μπενέκος, Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_110 της ΠΕΣΕΔΕ

Να τελικά που δεν πέσαμε από τον ουρανό σε σχέση με όσα λέγαμε στο προηγούμενο τεύχος. Η τότε διαμαρτυρία αφορούσε τους ειδικούς όρους την βραχυκύκλωση του ΜΕΕΠ με τα ISO και προτρέπαμε τους συναδέλφους να προσφύγουν σε νομικές διαδικασίες σαν μοναδική λύση. Να λοιπόν που βρέθηκε συνάδελφος που το έκανε και είχε την τύχη να πέσει και σε αληθινούς δικαστές, οπότε βγήκε η απόφαση 418/2018 της αρχής προδικαστικής προστασίας (ΑΕΠΠ) για την οποία εκτιμώ ότι έχετε όλοι ενημερωθεί, που ακύρωσε έργο της Περιφέρειας Αττικής κόντρα προφανώς στην πλειοψηφία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία δυστυχώς δεν στάθηκε στο ύψος της και όλες τις απάτες τις χαρακτήρισε νόμιμες ενέργειες.

Άρθρο του προέδρου της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. Γιώργου Μπενέκου

Άρα ο αγώνας δικαιώθηκε. Καλή η αρχή αυτή να δούμε τώρα την συνέχεια για την επιβίωση του κλάδου. Η ΕΑΔΗΣΥ προσπαθεί να βελτιώσει τις δυσλειτουργίες του 4412 & 4413 και κάλεσε όλους τους φορείς για να υποβάλλουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους. Οι απόψεις της δικιάς μας Ένωσης είναι οι εξής και καλούμε όλους τους συναδέλφους με την δικιά τους σοφία να τις εμπλουτίσουν:

Στην ΤΕΥΔ ζητείται δήλωση του Οικονομικού Φορέα (εργολήπτη) για το αν έχει παράσχει συμβουλές στον φορέα ή αν έχει αναμιχθεί με άλλο τρόπο στην διαδικασία προετοιμασίας της σύμβασης . Πρέπει να διευκρινιστεί ρητά ότι η υποβολή προσφοράς στην έρευνα αγοράς δεν αποτελεί μομφή ή λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
Να διευκρινιστεί ρητά νομοθετικά ότι η κατοχή ΜΕΕΠ είναι το ISO του εργολήπτη και δεν μπορεί να υποβαθμίζεται η να βραχυκυκλώνεται το ΜΕΕΠ με ειδικούς όρους και ειδικές απαιτήσεις που στην ουσία τον αποκλείουν από την συμμετοχή στον διαγωνισμό. ( ΙSO , πιστοληπτική ικανότητα κλπ)

Οι ειδικοί όροι πέραν της διακήρυξης υποχρεωτικά και χωρίς καμία εξαίρεση να περνάνε από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ και μόνον και κανενός άλλου συμβουλίου οποιασδήποτε υπηρεσίας. Η κοινή πείρα έχει διδάξει ότι όταν αυτό εφαρμόστηκε (νόμος Σουφλιά) οι πλάγιες αναθέσεις κόπηκαν με το μαχαίρι και αυτό πρέπει να επανέλθει αυτούσιο.

Φειδίου 14 – 18 , 106 78 – Αθήνα t.: 210 8232210, 210 8251673 f.: 210 8224641 E-mail pedmiede@tee.gr

Να μην γίνεται καμία παρακράτηση από το λαβείν Κοινοπραξίας για χρέη ενός εκ των κοινοπρακτών διότι καταστρέφεται και ο υγιής κοινοπράκτης και το έργο δεν τελειώνει ποτέ. Δεδομένου ότι έχει γίνει στρεβλή μεταφορά του νοήματος των κοινοτικών διατάξεων στην εσωτερική έννομη τάξη και σε σχέση με όσα προβλέπονται για την νομιμότητα μιας σύμβασης να γίνει ρητή νομοθετική πρόβλεψη ότι σφάλματα της υπηρεσίας στα οποία κατ’ ουδένα τρόπο δεν συμμετέχει ο οικονομικός φορέας ( Εργολάβος-Προμηθευτής) ούτε δύναται μα ελέγξει (Αναρτήσεις ΚΗΜΔΗΣ – αποθηκεύσεις προϊόντων- υπερβάσεις κωδικών- θέματα πιστώσεων – ημερομηνίες διακηρύξεων και ατελείωτες άλλες διαδικασίες εκτός πάσης δυνατότητος ελέγχου του οικονομικού φορέα) δεν αποτελούν λόγο άρνησης πληρωμής αλλά λόγο εσωτερικών της υπηρεσίας ελέγχων η έστω και σταματήματος και εκκαθάρισης της σύμβασης. Στην πράξη αφού το Δημόσιο παραλάβει τα υλικά, εργασίες η Υπηρεσίες κατόπιν οι ελεγκτικές υπηρεσίες βγάζουν την διαδικασία παράνομη και οι φορείς μένουν απλήρωτοι για χρόνια. Αυτό έχει γίνει σχολή και μόνο στην ΥΠΑ το 2017 επεστράφησαν 2.500 τιμολόγια με επίκληση παραβάσεων των ιδίων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών. Οι παραβάσεις μπορεί να έγιναν αλλά σε αυτές δεν είχαν καμία συμμετοχή οι εμπλεκόμενοι φορείς και αντί να ελεγχθούν οι παραβάτες έμειναν απλήρωτοι οι ιδιώτες (Ανάδοχοι- Προμηθευτές – Μελετητές –Πάροχοι Υπηρεσιών κλπ. ) και αυτό τον 21ο αιώνα αποτελεί ασφάλεια δικαίου. Οι ελεγκτές επικαλούνται τον Ν. 4412 ο οποίος χρησιμοποιείται σαν καταστατικό εταιρίας οικονομικών δολοφόνων.

Να αφαιρεθεί η δυνατότητα από τον πάρεδρο να κρίνει κατά το δοκούν το πότε μία σύμβαση αφορά Έργο ή Προμήθεια ή Υπηρεσία και να αφήνει τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς απλήρωτους. Για τον λόγο αυτό πρέπει στην αρχή του νόμου να επαναπροσδιοριστούν οι έννοιες αυτές.Η απλοϊκή αλλά μόνη λειτουργική λύση είναι να νομοθετηθούν οι παρακάτω ορισμοί.

Προμήθεια είναι η προσκόμιση του οποιουδήποτε υλικού ή μηχανήματος μέχρι την αποθήκη του φορέα χωρίς οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης οσοδήποτε μικρής αξίας.
Υπηρεσία είναι η οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης χωρίς κανένα υλικό οποιασδήποτε αξίας.
Έργο είναι ο συνδυασμός των δύο ως άνω καταστάσεων και διαδικασιών χωρίς την ανάμιξη εδάφους υπεδάφους και περίτεχνων ορισμών οι οποίες οδηγούν σε δυνατότητα ερμηνειών από τους παρέδρους-δυστυχώς άτομα ανώτατης μόρφωσης- και δημιουργία εκβιασμών ήτοι κόλασης στην πραγματική ζωή.

Εκτιμούμε ότι και με εγκύκλιο της ΕΑΔΗΣΥ αυτό μπορεί να λειτουργήσει.Και ενώ με αυτά προς τα έξω πάμε καλά άρχισε η εσωτερική διχόνοια με δημοσιεύσεις της μίας οργάνωσης κατά της άλλης, δημοσιοποίηση των εσωτερικών προστριβών των οργανώσεων κ.ο.κ δηλαδή μπήκαμε μόνοι μας στον δρόμο της απώλειας ( the road to perdition ). Μόνη λύση η συνένωση. Ας βάλουμε τους δικηγόρους να συναντηθούν και να βγάλουν κάποιο νομικό κατασκεύασμα που να το υιοθετήσουμε όλοι γιατί όσο το αφήνουμε θα γίνει θηλιά.

Κοινή επωδός ή αν το θέλετε παγκόσμια σταθερά: ο αγώνας δεν είναι εύκολος, έχει κόπο και θέλει ατέλειωτη προσπάθεια από όλους και από τα μέλη και από τις οργανώσεις για να κερδηθεί.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα