2 εκατ. € για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Καλαμάτας

Δύο συμβάσεις έργων, προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 €, που αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, υπέγραψε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόκειται για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΦΑΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης: 1.047.000.00 € με Φ.Π.Α. 24% και το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης: 1.087.000.00 € με Φ.Π.Α. 24%. Και στα δύο έργα, που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», με έκπτωση 44,83% για το πρώτο έργο και 33,75% για το δεύτερο έργο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στον Δήμο Καλαμάτας συνέταξε την υπ. αρ. 100/2020 μελέτη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με την οποία προβλέπονται να γίνουν τα ακόλουθα:

Δημοτική Ενότητα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

– δρόμος από οικία Μαλικούρτη εως σιδηροδρομικές γραμμές, τσιμεντόστρωση 175,00 μ.

– δρόμος από οικία Αναστασόπουλου εως κτήμα Αργυρίου Δικαίου, τσιμεντόστρωση 215,00 μ.

– δρόμος από στάβλο Δούση εως οικία Πολυχρονάκη, τσιμεντόστρωση 410,00 μ.

Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (Ασπρόχωμα – Καλάμι – Κατσίκοβο)

– δρόμος από οικία Δημητρακόπουλου προς αγρούς, τσιμεντόστρωση 238,00 μ.

-δρόμος από οικία Καλιάνη προς κτήμα Καψάλα, τσιμεντόστρωση 143,00 μ.

– δρόμος από οικία Καμπουλιέρη εως ποτάμι Άρι, τσιμεντόστρωση 190,00 μ.

Τ.Κ. ΛΑΙΙΚΩΝ

– δρόμος από ιδ. Κατσάρη εως σταυροδρόμι αγωγού Καλαμάτας, τσιμεντόστρωση 644,00 μ.

– δρόμος από σταυροδρόμι αγωγού Καλαμάτας εως θέση «Λαγκάδα», τσιμεντόστρωση 533,00 μ.

Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ

– δρόμος δυτικά του ποταμού Άρι, ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

– δρόμος στην θέση «Παναγάκια» , ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

– δρόμος στην θέση «Κουτρουλιά» , τσιμεντόστρωση 300,00 μ.

Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ

– δρόμος από Αγ. Αποστόλους  διερχόμενος από τον Ι.Ν. Αγ. Αθανάσιου εως θέση «Λαγκάδια»  , τσιμεντόστρωση 500,00 μ.

Τ.Κ. ΝΕΔΟΥΣΑΣ

– δρόμος από Αγ. Αθανάσιο εως «Μεγάλη Αγραπιδιά», τσιμεντόστρωση 500,00 μ. και κατασκευή 2 οχετών.

– δρόμος από Τυροκομείο εως «Βρύσες», τσιμεντόστρωση 500,00 μ. και κατασκευή 2 οχετών.

Τ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ

– δρόμος στην περιοχή «Μούσγα» τσιμεντόστρωση 684,00 μ.

– δρόμοι στην περιοχή «Λίπια» : α.) ασφαλτόστρωση 296,00 μ. και β.) ασφαλτόστρωση 602,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Μιλά στο Πλάι» (Αγ. Νικήτας),  τσιμεντόστρωση 1.088,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Στροφή Γάτου», τσιμεντόστρωση 200,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Βελανιδιές»,  τσιμεντόστρωση 382,00 μ.

Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

– δρόμος (χωματόδρομος) από παλιό σκουπιδότοπο προς Αγ. Παρασκευή – Περιβολάκια, ασφαλτόστρωση 2.043,00 μ.

Τ.Κ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ (ΑΛΑΓΟΝΙΑ– ΜΑΧΑΛΑ – ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ)

– δρόμος από διασταύρωση «Κολάτση» προς περιοχή «Λούπαντη», ασφαλτόστρωση 550,00 μ.

– δρόμος από διασταύρωση Μαχαλά προς Πάνω Μεριά, ασφαλτόστρωση 300,00 μ.

Τ.Κ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

– τμήματα δρόμου από περιοχή «Παλαμίδι» εως Ι. Μονή Αγ. Ιωάννη Μελέ : α.) τσιμεντόστρωση  65 μ. , β.) τσιμεντόστρωση  134,00 μ., γ.)τσιμεντόστρωση  180,00 μ.

– δρόμος από Ι. Μονή Αγ. Ιωάννη Μελέ εως Θεοτόκο, τσιμεντόστρωση  100,00 μ.

Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡΑΧΟΒΑ – ΔΕΝΔΡΑ-ΔΙΑΣΕΛΛΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ)

– οικισμό Ελαιοχωρίου: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 100,00 μ.

– οικισμό Περιβολάκια: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ασφαλτόστρωση 100,00 μ.

– οικισμό Διάσελλα: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 98,00 μ.

– οικισμό Δενδρά: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 100,00 μ.

– οικισμό Αράχοβα: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 100,00 μ.

Τ.Κ. ΚΑΡΒΕΛΙ

– δρόμος από διασταύρωση Μονής Σιδερόπορτας προς  περιοχή «Μαραβέϊκα», ασφαλτόστρωση  471,00 μ.

Τ.Κ. ΛΑΔΑ

– δρόμος από θέση «Μογγίλα» εως Γήπεδο ,  ασφαλτόστρωση  400,00 μ.

Τ.Κ. ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

-κεντρικός αγροτικός χωματόδρομος στην περιοχή «Κολοπίνιτσα» , τσιμεντόστρωση  687,00 μ.

– αγροτικός χωματόδρομος στην περιοχή «Βρύκος» , τσιμεντόστρωση  345,00 μ.

-τμήματα αγροτικού χωματόδρομου στην περιοχή «Μουζάλου» : α.) τσιμεντόστρωση  90,00 μ., β.) τσιμεντόστρωση  95,00 μ., γ.) τσιμεντόστρωση  145,00 μ.

– δρόμος από περιοχή «Μύλλοι» εως την περιοχή «Μαγαζάκι» , ασφαλτόστρωση  1113,00 μ. (αντιολισθητική άσφαλτος)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΦΑΡΩΝ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνέταξε την υπ. αρ. 101/2020 μελέτη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΦΑΡΩΝ». Στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Δημοτική Ενότητα ΘΟΥΡΙΑΣ

Τ.Κ. ΑΝΘΕΙΑΣ

– τμήματα δρόμου στην περιοχή «Πεπελάδες»: α.) τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 233,00 μ. , β.)  τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 300,00 μ.

Τ.Κ. ΑΜΦΕΙΑΣ

– δρόμος από 4η Επαρχιακή οδό εως Οικισμό Άσυλο, ασφαλτόστρωση 250,00 μ.

– δρόμος από Οικισμό Άσυλο εως Γήπεδο Άμφειας, ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ

– δρόμος από Ι.Ν. Αγίας Τριάδος εως ξεροπόταμο «Ακοβίτικο ποτάμι»: α.) ασφαλτόστρωση 100,00 μ. , β.) τσιμεντόστρωση 45,00 μ., δηλ. συνολικό μήκος 145,00 μ. στην παραπάνω περιοχή.

– δρόμος από Ι.Ν. Αγίας Τριάδος εως Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου, ασφαλτόστρωση 285,00 μ.

Τ.Κ. ΑΙΘΑΙΑΣ

– δρόμος από Πίσω Βρύση εως Αέρα, τσιμεντόστρωση 226,00 μ.

– δρόμος από κτήμα ιδ. Θεονά εως ιδ. Ηλία Δήμηζα , τσιμεντόστρωση 482,00 μ.

Τ.Κ. ΘΟΥΡΙΑΣ

– δρόμος στην περιοχή «Βετσάδες», ασφαλτόστρωση 627,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Λουκά» εως το Γήπεδο Θουρίας, ασφαλτόστρωση 525,00 μ.

Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ

– δρόμος στην περιοχή του αναδασμού, από την ιδιοκτησία Ζάρναρη εως ιδιοκτησία Γούλου και επιχείρηση ΠΑΝΤΑΖΗ, ασφαλτόστρωση 500,00 μ.

Δημοτική Ενότητα ΑΡΙΟΣ

Τ.Κ. ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ

– δρόμος από παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας μέχρι τα όρια του αναδασμού, τσιμεντόστρωση 250,00 μ.

– δρόμος από παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας μέχρι τα όρια του αναδασμού, τσιμεντόστρωση 135,00 μ.

– δρόμος από παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας μέχρι τα όρια του αναδασμού, τσιμεντόστρωση 217,00 μ.

– δρόμος στη θέση «Μαζιά»,  τσιμεντόστρωση 147,00 μ.

– δρόμος από ιδ. Γιαννέτου Δημητρίου και προς ιδ. Χριστόπουλου , τσιμεντόστρωση 200,00 μ.

Τ.Κ. ΑΜΜΟΥ

– δρόμος στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνος, τσιμεντόστρωση 415,00 μ.

– δρόμος που οδηγεί στο κοιμητήριο της κοινότητας Άμμου, ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ

– δρόμος από κοιμητήριο Αλωνίων εως οικία Μακροπούλου Αριστόδημου, ασφαλτόστρωση 226,00 μ.

– δρόμος από οικία Μακρόπουλου Αριστόδημου προς οικία Χριστοπούλου Ασπασίας, τσιμεντόστρωση 250,00 μ.

Τ.Κ. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ

– δρόμος από οικία Σινάπη Βασίλειου μέχρι οικία Μυλωνά Ιωάννη, τσιμεντόστρωση 350,00 μ.

– δρόμος από οικία Μακρόπουλου Αριστόδημου μέχρι κεντρικό δρόμο Άρι, τσιμεντόστρωση 275,00 μ.

Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ

– δρόμος από κοινότητα Ασπροπουλιάς εως την κοινότητα Αλωνίων, τσιμεντόστρωση 985,00 μ.

Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ

– δρόμος από γραμμές τρένου εως Ανατολικά Ρίνας Παμίσου και οδηγεί στο φράγμα Παμίσου, ασφαλτόστρωση 755,00 μ

Δημοτική Ενότητα ΑΡΦΑΡΩΝ

Τ.Κ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ

– δρόμος από ρέμα Ντεχενέ μέχρι Κατσαμπανέϊκα, τσιμεντόστρωση 900,00 μ

Τ.Κ. ΑΡΦΑΡΩΝ

– δρόμος προς Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη, τσιμεντόστρωση 456,00 μ.

– δρόμος προς Ι.Ν. Αγ. Γεώργιος, τσιμεντόστρωση 310,00 μ.

Τ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ

– δρόμος από πλατεία και προς δεξαμενή νερού οικισμού, ασφαλτόστρωση 500,00 μ.

Τ.Κ. ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ( ΑΓ. ΦΛΩΡΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΙΚΑ)

– δρόμος από Αγ. Φλώρο προς Μεγάλο Γεφύρι, τσιμεντόστρωση 800,00 μ.

Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ

– δρόμος από Δρακόπουλο εως περιοχή «Βαλοσπιλιά» , τσιμεντόστρωση 335,00 μ.

– δρόμοι στην τοποθεσία «Χαλίκι»: α.) τσιμεντόστρωση 310,00 μ.

Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ

– δρόμος στην περιοχή Αγ. Δημήτριος, ασφαλτόστρωση 144,00 μ. (οικ. Βρομόβρυση).

– τμήματα δρόμου από  Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής  προς «Αμπελοτόπι» εως «Δαφνιά» : α.) τσιμεντόστρωση 60,00 μ. και β.) τσιμεντόστρωση 60,00 μ. (οικ. Κρασοπουλιά).

– τμήματα δρόμου στην περιοχή «Κληματαριά»: α.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. και β.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. (οικ. Δρέμι).

– τμήματα δρόμου στην περιοχή «Δαφνίτσα»: α.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. και β.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. (οικ. Δρέμι).

– δρόμος στην περιοχή «Σπαρτόλακα», τσιμεντόστρωση 100,00 μ. (οικ. Βρομόβρυση).

– δρόμος από «Γκορτσιές» προς «Βανικιωτέϊκα», τσιμεντόστρωση 50,00 μ. (οικ. Βρομόβρυση).

Τ.Κ. ΑΓΡΙΛΟΥ

– αγροτικός χωματόδρομος από περιοχή «Πριονιστά» και προς τον οικισμό Άγριλο, τσιμεντόστρωση 700,00 μ.

Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΩΣ

– δρόμος από όριο οικισμού (οικία Μαυρομάτη Χάρη) εως κτήμα Κούτσικα, ασφαλτόστρωση 722.00 μ.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα