10ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_118 της ΠΕΣΕΔΕ

Στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE, στη Θεσσαλονίκη, το 10ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Συμμετείχαν 160 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν τους 23 πρωτοβάθμιους Συλλόγους – μέλη της Ομοσπονδίας. Αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα συνέδρια, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών είναι πολλά και σημαντικά και ότι οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν εφησυχάζουν αλλά  αντίθετα, δραστηριοποιούνται, συμμετέχουν, συζητούν δημιουργικά αναζητώντας λύσεις και μάχονται.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τρικόρφων 2 & 3ης Σεπτεμβρίου ,10433 Αθήνα
Τ.: 2105241814,  F.: 210 3304814 eMail: info@pomitedy.gr

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρέτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών -Μακεδονίας Θράκης. Κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα των Μηχανικών για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και τόνισε τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου για την πραγματική αναβάθμιση του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.

Εκτός από τον Υπουργό, το Συνέδριο της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρόσωποι άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το Συνέδριο απασχόλησαν θέματα όπως:

  • Το επαγγελματικό παρόν και μέλλον των Τ.Ε. Μηχανικών.

Κυρίαρχο θέμα είναι η ενιαία μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η απρόσκοπτη εξέλιξη των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας σε θέσεις ευθύνης, σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αποφοίτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχει προχωρήσει σε σημαντική επιστημονική εξέλιξη και εξειδίκευση, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εν γένει έχει συσσωρεύσει όγκο ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Ειδικότερα όσον αφορά τους Μηχανικούς ΤΕ, παρατηρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο με εξειδικευμένα εργασιακά προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα στο μηχανισμό της Δημόσιας Διοίκησης ως βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας της.

Καθοριστικής σημασίας είναι λοιπόν η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος  επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένου από παρελθοντικές νοοτροπίες στεγανών και κατηγοριοποιήσεων, πολυσυλλεκτικού που θα διακρίνει με «έξυπνο» τρόπο προσόντα και ικανότητες, ώστε η Δημόσια Διοίκηση να είναι στελεχωμένη επαρκώς, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

  • Η επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Όπως έχει διαπιστωθεί, στην πορεία των χρόνων τα Τ.Ε.Ι. άλλαξαν άρδην φυσιογνωμία, αποτελώντας επάξια τον έναν από τους δύο παράλληλους τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθώντας  µια συνεχώς ανοδική πορεία, παρά την υστέρηση πολλές φορές σε υλικούς πόρους, σε σχέση µε τα πανεπιστήμια. Τα προηγούμενα χρόνια, κορυφαία  Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (όπως Αθήνας και Πειραιά) ευρίσκοντο μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων Α.Ε.Ι. για την ποιότητα σπουδών τους, ποιότητα που πιστοποιείτο μεταξύ άλλων και από τις πολύ θετικές αξιολογήσεις τους µέσω και της Α.ΔΙ.Π.

Διαχρονικό και δίκαιο το αίτημα που διατυπώνεται από την ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.:

  • Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Μηχανικούς αποφοίτους ΤΕΙ επιπέδου Ανωτάτων Σχολών, στην 6η βαθμίδα της ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων.
  • Το πτυχίο ΤΕΙ ως επιπέδου Bachelor, να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
  • Η θεσμοθέτηση του Πόρου 2,5 ‰ επί των δημοσίων συμβάσεων υπέρ των Τ.Ε. Μηχανικών, μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Η κατάκτηση αυτή σήμανε την απάλειψη μίας διάκρισης που υπήρχε μέχρι σήμερα σε βάρος των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έναντι των αντιστοίχων Διπλωματούχων Μηχανικών, στους οποίους αποδίδεται ποσοστό 6‰ επί των λογαριασμών πληρωμής έργων. Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ισότητας κρίθηκε ότι πρέπει να αποδοθεί και σε αυτούς ποσοστό 2,5‰, καθόσον και αυτοί συμμετέχουν ομοίως με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στις διαδικασίες ωρίμανσης και εκτέλεσης των έργων.

  • Ο έντονος προβληματισμός για τη διαρκή συρρίκνωση, τα τελευταία χρόνια, του  προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

το οποίο θεωρείται ο θεμελιώδης και βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. Πάγιο αίτημα των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και όλου του Τεχνικού κόσμου αποτελεί η γενναία αύξηση και επαναφορά του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στα προ κρίσης επίπεδα.

  • Η απαίτηση για ενδυνάμωση και στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών,

η συρρίκνωση των οποίων, οδηγεί συστηματικά στην μείωση του αριθμού των Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο και υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πέραν αυτών των θεμάτων απασχόλησαν επίσης το Συνέδριο, λειτουργικά οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα της Ομοσπονδίας.

Ακολούθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών των διοικητικών οργάνων της Ομοσπονδίας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και η σύνθεση του είναι η εξής:

Πρόεδρος                             Φίλιππος Κυριάκος,

Αντιπρόεδρος Α΄                   Ζαχαρίου Στέλιος

Αντιπρόεδρος Β΄                   Παπαϊωάννου Γιάννης,

Γενικός Γραμματέας               Οικονόμου Βασίλης

Ταμίας                                  Χατζηδάκη Κατερίνα

Οργανωτικός Γραμματέας      Λαζαρίδης Γιώργος

Αναπληρωτής. Γραμματέας   Παπαχρήστου Κώστας

Μέλος                                  Λαγού Σταματία

Μέλος                                  Μπεκιάρη Ειρήνη

Μέλος                                  Παυλόπουλος Οδυσσέας

Μέλος                                  Τσίπας Θεόδωρος

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα