Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του, θα δείτε αναλυτικά έργα και μελέτες που βασίζονται στις προτάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών της. Διαβάστε τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός και το κόστος των έργων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2022 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Α/A

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΟΜΕΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

2022

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
   

 

1.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

       

1.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1

9459.04.013

Συντήρηση – Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά

120.000,00

63.929,00

 

63.929,00

 

2

9459.04.020

Αποκατάσταση – συντήρηση οδού Ανατολή – Κατσικά

320.000,00

155.343,09

 

25.130,26

 

3

9459.04.021

Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων

100.000,00

52.000,00

 

25.100,00

 

4

9459.04.022

Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας –

Καρδίτσας

100.000,00

50.000,01

30.080,01

 

 

5

 

9459.04.024

Κατασκευή γέφυρας στο

Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό

λόγω καιρικών συνθηκών

 

378.000,00

 

238.016,66

 

219.082,21

 

 

6

 

9459.04.025

Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από καθίζηση

– διακοπή οδού

 

60.698,01

 

60.698,01

 

60.698,01

 

7

9459.04.026

Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας

89.277,62

89.277,62

89.277,62

 

8

9771.01.006

Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Τρικάλων

150.000,00

62.610,21

3.569,41

 

9

9771.01.007

Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Άρτας

150.000,00

55.029,90

9.086,72

 

 

10

 

9771.01.008

Συντήρηση εθνικού οδικού

δικτύου στο τμήμα Φιλιπιάδα –

Πρέβεζα

 

150.000,00

 

53.711,30

 

53.711,30

 

11

9771.01.009

Συντήρηση Ε.Ο. Ηγουμενιτσας –

Πρέβεζας

100.000,00

35.922,90

35.922,90

 

12

9771.01.012

Αποκατασταση οδού Κ.Ζάλογγο –

Βερενίκη

150.000,00

65.229,06

52.044,43

 

13

9771.01.014

Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Πάργας

200.000,00

 

101.610,88

77.319,25

 

14

9771.01.015

Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας

150.000,00

 

62.711,91

 

56.468,70

 

15

9771.01.019

Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου εώς Άρτα

150.000,00

 

64.339,64

64.339,64

 

 

16

 

9771.01.020

Αποκατάσταση – συντήρηση

επαρχιακού δικτύου από Κατσικά

προς Καστρίτσα

 

350.000,00

 

294.000,00

 

79.719,59

 

 

17

 

9771.01.021

Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς

Ελληνικό

 

250.000,00

 

139.757,70

 

123.975,62

 

 

18

 

9771.01.023

Κατασκευή διπλού κυκλικού

κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς

Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

 

628.563,73

 

628.563,73

 

722.848,33

 

 

19

 

9771.01.024

Κατασκευή κυκλικού κόμβου

στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη

Ζέφυρος)

 

350.000,00

 

292.444,87

 

232.696,60

 

 

 

20

 

 

9771.01.025

Κατασκευή δύο κυκλικών

κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις

Χ.Θ. 5+900 ( συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση

Φραξύλα

 

 

400.000,00

 

 

214.345,48

 

 

246.497,30

 

 

 

21

 

 

9771.01.026

Κατασκευή διπλού κυκλικού

κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό

Ιωαννίνων

 

 

2.354.000,00

 

 

1776566,45

 

 

1.776.566,45

 

 

22

 

9771.01.028

Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας

(θέση Ελεούσα – Εργατικές)

 

275.000,00

 

275.000,00

 

108.870,70

 

 

23

 

9771.01.029

Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως Κόμβο

Ζαγορίου-Εγνατίας οδού

 

1.025.413,32

 

968.000,00

 

41.196,21

 

 

24

 

9771.01.030

Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου

 

500.000,00

 

466.478,97

 

200.065,67

 

25

9771.01.032

Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου

500.000,00

489.050,00

489.050,00

 

26

9771.01.035

Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας με

Εγνατία Οδό

1.400.000,00

1.206.582,42

1.206.582,42

 

 

27

 

9771.01.036

Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση

Λυγιά)

 

300.000,00

 

189.965,17

 

189.965,17

 

 

28

 

9771.01.037

Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (θέση

Λαψίστα)

 

300.000,00

 

 

1.000,00

 

 

29

 

9771.01.044

Βελτίωση οδού Θεριακήσι –

Δερβιζιανα – Όρια Νομού

 

500.000,00

 

280.000,00

 

29.064,05

 

 

30

 

9771.01.046

Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του

Διάσελου

 

300.000,00

 

158.709,67

 

158.709,67

 

 

31

 

9771.01.047

Βελτίωση οδού Άγναντα –

Καταρράκτης – Μικροσπηλιά –

Ράμια – Κυψέλη – Βουργαρέλι

 

500.000,00

 

422.000,00

 

300.585,20

 

 

 

 

32

 

 

 

9771.01.049

Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –

Κόνιτσας στα σημεία της

διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα –

Ελεούσα και εργοστάσιο

γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ

 

 

 

1.654.676,19

 

 

 

1.654.676,19

 

 

 

1.654.676,19

 

33

9771.01.050

Βελτίωση οδού Περάνθη –

Κομπότι

665.786,18

665.786,18

665.786,18

 

34

9771.01.051

Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας

100.000,00

47.000,02

47.000,02

 

 

35

 

9771.01.052

Συντήρηση – βελτίωση

παραλιακού τμήματος της Ε.Ο

Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας

 

200.000,00

 

83.999,99

 

83.999,99

 

36

9771.01.53

Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο

Ιωαννίνων – Άρτας

100.000,00

52.000,00

52.000,00

 

37

9771.01.054

Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο Ιωαννίνων – Τρικάλων

100.000,00

46.000,01

46.000,01

 

38

9771.01.055

Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς

100.000,00

47.000,01

47.000,01

 

39

9771.01.056

Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας

100.000,00

45.999,98

45.999,98

 

 

40

 

9771.01.060

Ειδική Γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης

 

705.000,00

 

578.397,00

 

578.397,00

 

 

41

 

9771.01.061

Σύνδεση Εγνατίας Οδού με

Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας

(Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ)

 

1.132.000,00

 

1.237.268,16

 

639.830,77

 

 

42

 

9771.01.63

Κατασκευή νέας γέφυρας

Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής

οδού)

 

3.900.000,00

 

2.680.167,74

 

857.750,62

 

 

 

43

 

 

9771.01.64

Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής

Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο.

Ιωαννίνων – Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό

 

 

520.000,00

 

 

321.889,84

 

 

241.794,08

 

 

44

 

9771.01.65

Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο

ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με

Μολυβδοσκέπαστη

 

608.000,00

 

334.296,44

 

277.965,89

 

 

 

45

 

 

9771.01.66

Κατασκευή γέφυρας στη

επαρχιακή οδό Δομολεσά –

Λάλιζα σε αντικατάσταση

καταστραφείσας παλαιάς από

θεομηνία

 

 

498.000,00

 

 

293.150,16

 

 

143.890,34

 

46

9771.01.67

Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή

Σέλτσου (Γ΄ΦΑΣΗ)

98.000,00

90.641,88

7.358,12

 

47

9771.01.68

Αποκατάσταση οδού προς

Φροσύνη Σουλίου

535.000,00

282.570,88

282.570,88

 

 

48

 

9771.01.72

Κατασκευή κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση

Λούτσα .

 

400.000,00

 

 

1.000,00

 

 

49

 

9771.01.73

Κατασκευή διπλού κυκλικού

κόμβου επί της παραλιακής οδού προς Μεσοπόταμο και

Βελανιδοράχη.

 

531.000,00

 

 

1.000,00

 

 

 

50

 

 

9771.01.74

Ανακατασκευή στην

περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων

και Σταυρακίου (σύνδεση οδού

Πετροπουλάκη)

 

 

360.000,00

 

 

284.243,05

 

 

284.243,05

 

 

51

 

9771.01.75

Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β’

Φάση)

 

200.000,00

 

 

300.000,00

 

52

9771.01.76

Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα –

διακλάδωσης Πάργας

529.000,00

285.116,49

285.116,49

 

53

9771.01.77

Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Τρικάλων

100.000,00

62.861,86

62.861,86

 

54

9771.01.78

Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Κόνιτσας

100.000,00

62.861,87

62.861,87

 

 

55

 

9771.01.79

Κατασκευή διπλού κόμβου στην περιοχή Επισκοπικού –

Μπιζανίου

 

500.000,00

 

 

1.000,00

 

 

56

 

9771.01.80

Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και

ασφαλτόστρωση τμήματος οδού

πρόσβασης προς Μπεστιά

 

500.000,00

 

 

500.000,00

 

57

9771.01.81

Ολοκλήρωση χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου (οφειλή)

8.447,23

8.447,23

8.447,23

 

 

 

58

 

 

9771.01.82

Εργασίες πλήρους

αποκατάστασης ευρύτερης

περιοχής Μπαλντούμας μετά την αρχική διάνοιξη από Χ.Θ 25+000 έως Χ.Θ 27+700 της παλαιάς Ε.Ο

Ιωαννίνων – Τρικάλων

 

 

136.000,00

 

 

126.000,00

 

 

126.000,00

 

 

 

59

 

 

9771.01.83

Άμεση αποκατάσταση

κατολίσθησης πρανων επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας – Θεοδώριανων (μέσω Ν.

Τρικάλων) μετά από ακραία

καιρικά φαινόμενα

 

 

79.360,00

 

 

79.360,00

 

 

79.360,00

 

 

60

 

9771.01.84

Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου

Καραϊσκάκη

 

104.160,00

 

104.160,00

 

104.160,00

 

 

61

 

9771.01.85

Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης –

Βουργαρελίου (θέση Τατσιούρα)

 

55.204,80

 

55.204,80

 

55.204,80

 

62

9771.01.86

Άμεση αποκατάσταση εθνικού

οδικού δικτύου

55.204,81

55.204,81

55.204,81

 

 

 

63

 

 

9771.01.87

Επείγουσες εργασίες

αποκατάστασης και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες

καταιγίδες

 

 

168.000,00

 

 

168.000,00

 

 

168.000,00

 

 

 

64

 

 

9771.01.88

Ανακατασκευή στην

περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων

και Σταυρακίου (σύνδεση οδού

Πετροπουλάκη) – Β’ Φάση

 

 

100.000,00

 

 

0,00

 

 

100.000,00

 

65

9771.01.89

Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων

150.000,00

0,00

141.000,00

 

 

66

 

9771.01.90

Αποπεράτωση γέφυρας

σύνδεσης της 13ης επαρχιακής

οδού με την Τ. Κ. Λοφίσκου

 

172.263,83

 

172.263,83

 

198.078,20

 

 

67

 

9771.01.91

Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Κοζάνης

 

53.878,00

 

 

53.878,00

 

 

68

 

9771.01.92

Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου –

Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)

 

116.000,00

 

116.000,00

 

116.000,00

 

 

 

69

 

 

9771.01.93

Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεση με την επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου

Κεντρικών Τζουμέρκων προς

εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.

 

 

50.000,00

 

 

 

50.000,00

 

 

70

 

9771.01.94

Κατεπείγουσα τοποθέτηση

πλέγματος προστασίας στην 3η

επαρχιακή οδό

 

50.000,00

 

 

9.276,86

 

 

71

 

9771.01.95

Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο Ιωαννίνων –

Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας

 

80.000,00

 

 

80.000,00

 

 

72

 

9771.01.96

Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του

επαρχιακού δικτύου προς

Πλατανιά

 

60.000,00

 

 

60.000,00

 

 

73

 

9771.01.97

Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο προς

περιοχή Αράχθου

 

50.000,00

 

 

42.999,98

 

 

74

 

9771.01.98

Άμεση βελτίωση βατότητας

επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι

 

50.000,00

 

 

47.040,24

 

 

 

58

 

 

9771.01.82

Εργασίες πλήρους

αποκατάστασης ευρύτερης

περιοχής Μπαλντούμας μετά την αρχική διάνοιξη από Χ.Θ 25+000 έως Χ.Θ 27+700 της παλαιάς Ε.Ο

Ιωαννίνων – Τρικάλων

 

 

136.000,00

 

 

126.000,00

 

 

126.000,00

 

 

 

59

 

 

9771.01.83

Άμεση αποκατάσταση

κατολίσθησης πρανων επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας – Θεοδώριανων (μέσω Ν.

Τρικάλων) μετά από ακραία

καιρικά φαινόμενα

 

 

79.360,00

 

 

79.360,00

 

 

79.360,00

 

 

60

 

9771.01.84

Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου

Καραϊσκάκη

 

104.160,00

 

104.160,00

 

104.160,00

 

 

61

 

9771.01.85

Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης –

Βουργαρελίου (θέση Τατσιούρα)

 

55.204,80

 

55.204,80

 

55.204,80

 

62

9771.01.86

Άμεση αποκατάσταση εθνικού

οδικού δικτύου

55.204,81

55.204,81

55.204,81

 

 

 

63

 

 

9771.01.87

Επείγουσες εργασίες

αποκατάστασης και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες

καταιγίδες

 

 

168.000,00

 

 

168.000,00

 

 

168.000,00

 

 

 

64

 

 

9771.01.88

Ανακατασκευή στην

περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων

και Σταυρακίου (σύνδεση οδού

Πετροπουλάκη) – Β’ Φάση

 

 

100.000,00

 

 

0,00

 

 

100.000,00

 

65

9771.01.89

Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων

150.000,00

0,00

141.000,00

 

 

66

 

9771.01.90

Αποπεράτωση γέφυρας

σύνδεσης της 13ης επαρχιακής

οδού με την Τ. Κ. Λοφίσκου

 

172.263,83

 

172.263,83

 

198.078,20

 

 

67

 

9771.01.91

Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Κοζάνης

 

53.878,00

 

 

53.878,00

 

 

68

 

9771.01.92

Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου –

Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)

 

116.000,00

 

116.000,00

 

116.000,00

 

 

 

69

 

 

9771.01.93

Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεση με την επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου

Κεντρικών Τζουμέρκων προς

εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.

 

 

50.000,00

 

 

 

50.000,00

 

 

70

 

9771.01.94

Κατεπείγουσα τοποθέτηση

πλέγματος προστασίας στην 3η

επαρχιακή οδό

 

50.000,00

 

 

9.276,86

 

 

71

 

9771.01.95

Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο Ιωαννίνων –

Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας

 

80.000,00

 

 

80.000,00

 

 

72

 

9771.01.96

Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του

επαρχιακού δικτύου προς

Πλατανιά

 

60.000,00

 

 

60.000,00

 

 

73

 

9771.01.97

Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο προς

περιοχή Αράχθου

 

50.000,00

 

 

42.999,98

 

 

74

 

9771.01.98

Άμεση βελτίωση βατότητας

επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι

 

50.000,00

 

 

47.040,24

 

 

92

 

9771.01.116

Απόκατάσταση οδού Κόνιτσα –

Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια

Νομού

 

200.000,00

 

200.000,00

 

200.000,00

 

 

 

 

93

 

 

 

9771.01.117

Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού

Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες

νεροποντές και κατασκευή

ασφαλών προσβάσεων – Β Φάση

 

 

 

300.000,00

 

 

 

 

300.000,00

 

 

94

 

9771.01.118

Άμεση κατασκευή αντιπλυμμηρικού έργου στην

περιοχη της Εγνατίας οδού

 

300.000,00

 

 

300.000,00

 

 

 

95

 

 

9771.01.119

Άμεση αποκατάσταση

κατολίσθησης με την κατασκευή αναβαθμού περιοχης

Καταρράκτη που προκλήθηκε

από θεομηνίες

 

 

198.400,00

 

 

 

198.400,00

 

 

96

 

9771.01.120

Κατασκευή – αποκατάσταση

γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην

περιοχή Τερόβου

 

140.000,00

 

 

140.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.1.1

31.513.533,72

17.738.096,62

19.198.407,97

 
         

1.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

 

 

1

 

 

9771.01.121

Άμεση αποκατάσταση με την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού προς αποφυγή πλημμυρών στην περιοχή

Σαγιάδας

 

 

370.000,00

 

 

370.000,00

 

 

188.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.1.2

370.000,00

370.000,00

188.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 1.1

31.883.533,72

18.108.096,62

19.386.407,97

 
   

 

1.2. ΔΙΑΦΟΡΑ

       

1.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1

9779.01.007

Κατασκευή Διοικητήριου για την

ΠΕ Άρτας

1.500.000,00

1.500.000,00

200.000,00

 

 

2

 

9779.01.008

Διοργάνωση εκθέσεων –

συνεδρίων – συσκέψεων και προβολή προϊόντων και έργων

Περιφέρειας Ηπείρου

 

160.000,00

 

160.000,00

 

80.166,17

 

3

9779.01.009

Κατασκευή Διοικητήριου για την

ΠΕ Πρέβεζας

1.500.000,00

1.500.000,00

397.000,00

 

 

4

 

9779.01.010

Κατασκευή Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα Προηγμένης

Τεχνολογίας)

 

4.000.000,00

 

 

1.000,00

 

 

5

 

9779.01.11

Αγορά διατηρητέου κτιρίου για επέκταση χώρου της

Αρχιτεκτονικής Σχολής

 

1.000.000,00

 

 

500.000,00

 

6

9459.04.004

Συντήρηση Ιεράς Μονής

Διχουνίου

400.000,00

245.000,00

245.000,00

 

 

7

 

9459.04.005

Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων (Β΄

εργολαβία)

 

159.210,49

 

159.210,49

 

37.354,69

 

 

8

 

9459.04.007

Διαπίστευση εργαστηρίου γεωργικής φαρμακολογίας, φυτοπροστασίας, και

μικροβιολογίας φυτών

 

20.000,00

 

20.000,00

 

18.950,00

 

 

 

9

 

 

9459.04.008

Διαπίστευση εργαστηρίου μικροβιολογίας –

παρασιτολογίας μοριακής βιολογίας και λοιμωδών

νοσημάτων των ζώων του Τ.Ε.Ι

Ηπείρου

 

 

20.000,00

 

 

20.000,00

 

 

18.950,00

 

 

 

10

 

 

9459.04.009

Απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή των έργων

Βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης της

32ης Επ.οδού από Δέμα έως

Μπουραζάνι και της κατασκευής

της γέφυρας στο Μπουραζάνι

 

 

60.000,00

 

 

60.000,00

 

 

32.968,37

 

11

9779.01.12

Αρδευτικό Έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ Φάση (οφειλή)

105.423,32

105.423,32

105.423,32

 

 

 

12

 

 

9779.01.13

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη τοποθέτησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην

περιοχή της πρώην Δ.Ε.Λ.Ι.

 

 

74.400,00

 

 

 

74.400,00

 

 

13

 

9779.01.14

Προμήθεια βάσεων και

πληροφοριακών πινακίδων για

τα ιστορικά χωριά του Σουλίου

 

150.000,00

 

 

150.000,00

 

 

14

 

9779.01.15

Αποκατάσταση αρδευτικού τροφοδοσίας κτηνοτροφικών

μονάδων περιοχής Μηλιωτάδων

 

150.000,00

 

 

150.000,00

 

 

15

 

9779.01.16

Βελτίωση – Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ

Άρτας

 

200.000,00

 

 

200.000,00

 

 

 

16

 

 

9459.15.001

Έργα διευθέτησης ρέματος

Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου (ΥΠ. 1

:Έργα διευθέτησης ρέματος

Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας

 

 

4.180.000,00

 

 

 

4.180.000,00

 

 

 

17

 

 

9459.15.002

Έργα διευθέτησης ρέματος

Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου (ΥΠ. 2 :

Αρχαιολογικές έρευνες και

εργασίες)

 

 

150.000,00

 

 

 

150.000,00

 

 

18

 

9459.15.003

Έργα διευθέτησης ρέματος

Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου (ΥΠ. 3 :

Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΗΕ)

 

9.610,72

 

 

9.610,72

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.2.1

13.838.644,53

3.769.633,81

6.550.823,27

 

 

1.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.2.2

       

ΣΥΝΟΛΟ 1.2

13.838.644,53

3.769.633,81

6.550.823,27

 
   

 

3. ΓΕΩΡΓΙΑ – ΔΑΣΗ – ΑΛΙΕΙΑ

       

4.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9764.01.000

Εκούσιοι Αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης

Εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων

 

100.000,00

 

 

30.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.3.1

100.000,00

0,00

30.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 1.3

100.000,00

0,00

30.000,00

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

45.822.178,25

21.877.730,43

25.967.231,24

 
 

 

Α/Α

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ

2022

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

 
2. ΠΕ ΑΡΤΑΣ
   

2.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

       

2.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9762.01.035

Συντήρηση – βελτίωση -επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού

δικτύου ΠΕ Άρτας

 

40.000,00

 

19.600,00

 

19.600,00

 

 

2

 

9762.01.036

Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού

(Καστανιά -Ελάτη –

Σταυροβρύση)

 

130.000,00

 

74.177,06

 

51.877,06

 

 

3

 

9762.01.037

Συντήρηση – βελτίωση -επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού

δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος

2022

 

40.000,00

 

 

40.000,00

 

4

9762.01.038

Προμήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση 2022

10.000,00

 

10.000,00

 

 

5

 

9762.01.039

Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά

άλατος

 

6.000,00

 

 

6.000,00

 

 

6

 

9762.01.040

Προμήθεια ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες για την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος για

το έτος 2022

 

9.000,00

 

 

9.000,00

 

 

7

 

9762.01.041

Προμήθεια υλικών σήμανσης και

ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2022

 

5.000,00

 

 

5.000,00

 

 

8

 

9762.01.042

Υπηρεσίες επισκευής,

συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό

εξοπλισμό για το έτος 2022

 

12.000,00

 

 

12.000,00

 

 

 

9

 

 

9762.01.043

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ

Άρτας για το έτος 2022

 

 

27.500,00

 

 

 

27.500,00

 

 

 

 

10

 

 

 

9762.01.044

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για απόφραξη-καθαρισμό φρεατίων -τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων και

καθαρισμός ρίθρων επί του

επαρχιακού δικτύου για το έτος

2022

 

 

 

28.000,00

 

 

 

 

28.000,00

 

 

11

 

9762.01.045

Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου

έως Κομμένο)

 

70.000,00

 

 

70.000,00

 

12

9781.01.015

Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά

110.000,00

60.566,82

25.279,15

 

 

13

 

9781.01.016

Βελτίωση – συντήρηση

επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ

Άρτας για το έτος 2021

 

220.000,00

 

120.620,45

 

120.620,45

 

 

14

 

9781.01.017

Βελτίωση – συντήρηση

επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021

 

300.000,00

 

163.070,06

 

120.070,06

 

 

 

15

 

 

9781.01.018

Βελτίωση – συντήρηση

επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια &

κατακόρυφη – ασφάλεια)

 

 

100.000,00

 

 

43.000,01

 

 

43.000,01

 

 

16

 

9781.01.019

Βελτίωση – συντήρηση

επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ

Άρτας για το έτος 2022

 

200.000,00

 

 

200.000,00

 

 

17

 

9781.01.020

Βελτίωση – συντήρηση

επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ

Άρτας για το έτος 2022

 

300.000,00

 

 

300.000,00

 

 

18

 

9781.01.021

Οριζόντια και κατακόρυφη

σήμανση επαρχιακού οδικού

δικτύου για το έτος 2022

 

90.000,00

 

 

90.000,00

 

 

 

19

 

 

9781.01.022

Δίκτυο απορροής ομβρίων στον κόμβο προς Αμπέλια της

επαρχιακής οδού Άρτας- Χανόπουλο-Καμπή και στον

δρόμο προς Αμπέλια

 

 

100.000,00

 

 

 

10.000,00

 

20

9781.01.023

Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12

100.000,00

 

100.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.1.1

1.897.500,00

481.034,40

1.287.946,73

 

2.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.1.2

0,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 2.1

1.897.500,00

481.034,40

1.287.946,73

 
   

2.2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

       

2.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9779.01.027

Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ.

Δημητρίου Πέτα

 

74.000,00

 

35.520,00

 

35.520,00

 

 

2

 

9779.01.028

Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και

Άννινο

 

118.000,00

 

43.466,61

 

43.466,61

 

 

5

 

9779.01.33

Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του

στραγγιστικού-αρδευτικού

δικτύου ΠΕ Άρτας

 

60.000,00

 

35.400,00

 

35.400,00

 

 

6

 

9779.01.34

Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το

έτος 2021

 

200.000,00

 

89.640,00

 

89.640,00

 

 

7

 

9779.01.035

Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το

έτος 2022

 

200.000,00

 

 

200.000,00

 

 

 

8

 

 

9779.01.036

Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ)

στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος

2022

 

 

128.000,00

 

 

 

128.000,00

 

 

9

 

9779.01.037

Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας

για το έτος 2022

 

100.000,00

 

 

100.000,00

 

 

10

 

9779.01.039

Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού

Λιμίνης

 

104.000,00

 

 

104.000,00

 

 

11

 

9779.01.040

Επένδυση τμήματος της

αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση

Ανέζα)

 

100.000,00

 

 

100.000,00

 

 

12

 

9779.01.041

Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά,

Γραμμενίτσα)

 

60.000,00

 

 

60.000,00

 

 

 

13

 

 

9779.01.042

Προμήθεια και εγκατάσταση

μεταλλικών θυροφραγμάτων σε τάφρο στην T.K.Κομμένου στη

θέση “μηδέν” σε αντικατάσταση

κατεστραμμένων

 

 

30.000,00

 

 

 

30.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.2.1

1.314.000,00

262.126,62

984.126,62

 

2.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1

           

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.2.2

0,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2

1.314.000,00

262.126,62

984.126,62

 
   

 

2.3 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

       

2.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9776.01.002

Βελτίωση τμημάτων

στραγγιστικού – αρδευτικού

δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου

Πέτα Άρτας

 

75.000,00

 

 

75.000,00

 

 

 

2

 

 

9776.01.003

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για πραγματοποίηση

διερευνητικής γεώτρησης στη θέση Φραξόλακα, του οικισμού Αγ. Χαράλαμπος Κάτω

Αθαμανίου (Α’ ΦΑΣΗ)

 

 

18.000,00

 

 

 

18.000,00

 
             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.3.1

93.000,00

262.126,62

93.000,00

 

2.3.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.3.2

0,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 2.3

93.000,00

262.126,62

93.000,00

 
   

 

2.4 ΔΙΑΦΟΡΑ

       

2.4.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9779.01.029

Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον

Αμβρακικό

 

24.800,00

 

 

24.800,00

 

 

2

 

9779.01.038

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο ΠΕ

Άρτας και στα υδατορέματα

 

37.000,00

 

 

37.000,00

 

 

3

 

9779.01.043

Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης

του τέμπλου

 

40.000,00

 

 

40.000,00

 

 

 

4

 

 

9779.01.044

Συντήρηση-αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του

Ι.Ν.Κοίμησης Θεοτόκου

Κομμένου Π.Ε. Άρτας

 

 

40.000,00

 

 

 

40.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.1

141.800,00

0,00

141.800,00

 

2.4.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.2

 

0,00

   

ΣΥΝΟΛΟ 2.4

141.800,00

0,00

141.800,00

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.446.300,00

1.005.287,64

2.506.873,35

 
 

 

Α/Α

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΟΜΕΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

2022

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

3. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 
   

2. ΔΙΑΦΟΡΑ

       

3.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

 

1

 

071.9762.01.00

0.01

Μίσθωση μηχανημάτων για

εκτέλεση έργων πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από

έκτακτα καιρικά φαινόμενα

 

513.350,55

 

513.350,55

 

513.350,55

 

2

071.9779.01.00

1.01

Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π. Ε. Θεσπρωτίας

20.129,52

20.129,52

20.129,52

 

 

3

071.9779.01.00

2.01

Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού

και κατασκευή κυκλικού κόμβου

στο Γραικοχώρι

 

750.000,00

 

750.000,00

 

750.000,00

 

 

4

 

071.9779.01.00

9.01

Αποκατάσταση ζημιών

ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς –

Γλυκής

 

170.000,00

 

170.000,00

 

170.000,00

 

 

5

071.9779.01.01

0.01

Αποκατάσταση φθορών

επαρχιακής οδού Κοικινολιθάρι-

Κεραμίτσα-Μηλέα

 

100.000,00

 

100.000,00

 

100.000,00

 

 

6

 

071.9779.01.01

1.01

Αποκατάσταση φθορών-

Βελτίωση επαρχιακής οδού από Γέφυρα Νεράϊδας-Κυπάρισσο-

Βρυσσέλλα-Παλιοχώρι-Κοκκινιά

 

140.000,00

 

140.000,00

 

140.000,00

 

 

 

7

 

 

071.9779.01.01

2.01

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Κατασκευή Υδαταγωγού

Υδρευσης Ηγουμενίτσας(Τμήμα Πέντε Εκκλησιών-Γέφυρα

Νεράιδας)”

 

 

2.583,00

 

 

2.583,00

 

 

2.583,00

 

 

8

 

071.9779.01.01

3.01

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση έργων οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Π. Ε.

Θεσπρωτίας

 

74.400,00

 

74.400,00

 

74.400,00

 

 

9

071.9779.01.01

4.01

Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο.

Παραμυθιάς – Γλυκής

 

700.000,00

 

700.000,00

 

700.000,00

 

 

10

071.9779.01.01

5.01

Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε. Ο. Νεράϊδας-

Σαγιάδας

 

1.080.000,00

 

1.080.000,00

 

1.080.000,00

 

 

11

071.9779.01.01

6.01

Κατασκευή κυκλικού κόμβου Σκανδάλου στην Ε.Ο.

Παραμυθιάς – Γλυκής

 

390.000,00

 

390.000,00

 

390.000,00

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3.2.1

3.940.463,07

3.940.463,07

3.940.463,07

 

3.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3.2.2

 

0,00

 

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3.940.463,07

3.940.463,07

3.940.463,07

 
 

 

Α/Α

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΟΜΕΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

2022

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

4. ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
   

4.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

       

4.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9771.01.016.01

Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας

 

130.000,00 €

 

65.942,77 €

 

65.942,77 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

2

 

 

9771.01.017.01

Συντήρηση, αποκατάσταση, κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του

επαρχιακού οδικού δικτύου Π. Ε.

Πρέβεζας

 

 

268.487,80 €

 

 

268.487,80 €

 

 

268.487,80 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

3

 

9771.01.021.01

 

Συντήρηση, σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας

 

689.003,41 €

 

322.622,67 €

 

281.122,67 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

4

 

 

9771.01.022.01

Ασφαλτοστρώσεις – αντιστηρίξεις, καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και

κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.

Πρέβεζας

 

 

235.000,00 €

 

 

144.961,48 €

 

 

144.961,48 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

5

 

 

9771.01.024.01

 

Βελτίωση βατότητας –

κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων

στο Δήμο Πάργας

 

 

283.000,00 €

 

 

185.082,00 €

 

 

185.082,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

6

 

 

9771.01.023.01

 

Κατασκευή – μόρφωση και

καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης

και ασφάλειας οδικού δικτύου

αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας

 

 

350.000,00 €

 

 

199.406,35 €

 

 

199.406,35 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

7

 

9771.01.013.01

Κατασκευή πεζοδρομίων και

επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ

Πρέβεζας (Β΄ Φάση)

 

74.000,00 €

 

57.821,91 €

 

57.821,91 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

 

 

8

 

 

9771.01.014.01

 

Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων – τεχνικά στο οδικό δίκτυο του

Δήμου Πρέβεζας

 

 

351.377,52 €

 

 

172.245,26 €

 

 

172.245,26 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

9

 

 

9771.01.015.01

 

Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας

 

 

174.000,00 €

 

 

174.000,00 €

 

 

174.000,00 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

10

 

9771.01.030.01

 

 

Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της

5ης επαρχιακής οδού

 

350.000,00 €

 

168.000,00 €

 

168.000,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

11

 

9459.04.019.01

Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας ( Γ΄

Φάση )

 

120.000,00 €

 

69.169,23 €

 

69.169,23 €

 

ΣΑΕΠ 030

 

12

 

9771.02.007.01

Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο. 19

Αρχάγγελος – Νεράιδα

 

68.968,89 €

 

38.622,58 €

 

38.622,58 €

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

13

 

9771.02.008.01

Άρση καταπτώσεων – αντιστηρίξεις – βελτίωση

βατότητας και ασφάλειας στην

5η Ε.Ο.

 

70.000,00 €

 

39.900,00 €

 

39.900,00 €

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

14

 

 

9771.02.009.01

 

Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού

αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας

 

 

69.000,00 €

 

 

35.190,00 €

 

 

35.190,00 €

 

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

15

 

9771.02.010.01

Βελτίωση βατότητας –

κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων

στο Δήμο Πρέβεζας

 

218.000,00 €

 

113.950,00 €

 

53.844,14 €

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

16

 

 

9771.02.002.01

Έργα αντιστηρίξεων,

ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και

κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε. Ο.

Αρχάγγελος – Νεράϊδα

 

 

212.281,59 €

 

 

160.533,19 €

 

 

160.533,19 €

 

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

17

 

9771.02.011.01

Βελτίωση βατότητας –

κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων

στο Δήμο Ζηρού

 

107.000,00 €

 

107.000,00 €

 

107.000,00 €

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

18

 

 

9771.01.032.01

Ασφαλτόστρωση – διαγράμμιση τμήματος της 2ης και 4ης

επαρχιακής οδού καθώς και της εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου –

Νεράϊδας

 

 

350.000,00 €

 

 

350.000,00 €

 

 

350.000,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

19

 

 

9771.01.033.01

Ασφαλτοστρώσεις,

πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις όμβριων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου

Πάργας

 

 

300.000,00 €

 

 

300.000,00 €

 

 

300.000,00 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

20

 

9771.01.031.01

 

Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε.

Πρέβεζας

 

499.864,36 €

 

499.864,36 €

 

499.864,36 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

 

 

 

21

 

 

 

9771.02.003.01

Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων,

ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και

κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο

αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας

 

 

 

243.638,70 €

 

 

 

243.638,70 €

 

 

 

243.638,70 €

 

 

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

22

 

9771.02.004.01

Βελτίωση, συντήρηση ,

ασφαλτόστρωση και σήμανση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας

του δήμου Πρέβεζας

 

220.000,00 €

 

220.000,00 €

 

220.000,00 €

ΤΕΛΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

23

 

 

9771.01.037.01

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων καθώς και τεχνικών διάβασης όμβριων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε.

Πρέβεζας

 

 

37.000,00 €

 

 

37.000,00 €

 

 

37.000,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

24

 

 

9771.01.038.01

Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή στοιχείων και

κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της 5ης επαρχιακής

οδού

 

 

37.000,00 €

 

 

37.000,00 €

 

 

37.000,00 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

25

 

 

9771.01.039.01

Κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης ομβρίων υδάτων και εκτεταμένοι καθαρισμοί

ερεισμάτων και πρανών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.

Πρέβεζας

 

 

37.000,00 €

 

 

37.000,00 €

 

 

37.000,00 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.1.1

5.494.622,27

4.047.438,30

3.945.832,44

 

4.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

 

 

1

 

 

9771.01.001.01

Ασφαλτοστρώσεις,

πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις όμβριων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου

Πρέβεζας

 

 

275.000,00 €

 

 

275.000,00 €

 

 

275.000,00 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

2

 

 

9771.01.002.01

 

Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων – τεχνικά στο οδικό δίκτυο του

Δήμου Ζηρού

 

 

110.000,00 €

 

 

110.000,00 €

 

 

110.000,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

             

ΣΥΝΟΛΟ 4.1.2

385.000,00

385.000,00

385.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 4.1

5.879.622,27

4.432.438,30

4.330.832,44

 

 

2. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1

 

9779.01.005.01

 

 

Διαμορφώσεις χώρων –

αναπλάσεις στο Δήμο Ζηρού

 

40.000,00 €

 

40.000,00 €

 

40.000,00 €

 

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ

 

 

2

 

 

9779.01.001.01

Εργασίες συντήρησης των κτιρίων της Διεύθυνσης

Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατασκευή χώρου

στάθμευσης των κρατικών

αυτοκινήτων της Π. Ε. Πρέβεζας

 

 

35.000,00 €

 

 

35.000,00 €

 

 

35.000,00 €

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

3

 

9771.01.018.01

 

Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π. Ε. Πρέβεζας

 

200.000,00 €

 

77.909,31 €

 

77.909,31 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

 

 

4

 

 

9771.01.020.01

Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π. Ε. Πρέβεζας

 

 

50.000,00 €

 

 

49.000,00 €

 

 

19.750,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

5

 

9771.01.025.01

Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και

καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε.

Πρέβεζας

 

300.000,00 €

 

110.350,58 €

 

110.350,58 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

 

 

6

 

 

9459.04.003.01

Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης –

μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο

κάστρο της Πάργας

 

 

35.000,00 €

 

 

35.000,00 €

 

 

35.000,00 €

 

 

ΣΑΕΠ 030

 

7

 

9459.04.010.01

Διευθετήσεις όμβριων υδάτων στο Δ. Δ. Ν. Σινώπης

 

64.000,00 €

 

37.120,00 €

 

37.120,00 €

 

ΣΑΕΠ 030

 

 

8

 

 

9459.04.018.01

 

Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων – τάφρων και

συντήρηση αντιπλημμυρικών

έργων Π.Ε. Πρέβεζας

 

 

208.455,67 €

 

 

120.103,39 €

 

 

120.103,39 €

 

 

ΣΑΕΠ 030

 

9

 

9459.04.016.01

Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Β’ στην

αρχαία Νικόπολη

 

26.091,39 €

 

26.091,39 €

 

26.091,39 €

 

ΣΑΕΠ 030

 

10

 

9459.04.020.01

Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην

αρχαία Νικόπολη

 

30.000,00 €

 

30.000,00 €

 

30.000,00 €

 

ΣΑΕΠ 030

1

9779.01.006.01

Προμήθεια      και      τοποθέτηση πινακίδων

12.219,50 €

12.219,50 €

12.219,50 €

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ

 

 

 

5

 

 

 

9762.01.001.01

 

Συμπληρωματικές τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες της μελέτης «Οριστική Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού

Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)»

 

 

 

15.000,00 €

 

 

 

15.000,00 €

 

 

 

15.000,00 €

 

 

6

 

9459.04.023.01

 

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων και

τάφρων στην Π. Ε. Πρέβεζας

 

18.500,00 €

 

18.500,00 €

 

18.500,00 €

 

ΣΑΕΠ 030

 

 

7

 

 

9459.04.024.01

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ποταμού Λούρου από πεσμένα

δένδρα

 

 

18.500,00 €

 

 

18.500,00 €

 

 

18.500,00 €

 

 

ΣΑΕΠ 030

 

 

 

8

 

 

 

9459.04.025.01

 

 

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ερεισμάτων από βλάστηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π. Ε.

Πρέβεζας

 

 

 

18.500,00 €

 

 

 

18.500,00 €

 

 

 

18.500,00 €

 

 

 

ΣΑΕΠ 030

 

 

9

 

 

9459.04.026.01

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες κλαδέματος καθώς και καθαρισμό τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε.

Πρέβεζας

 

 

18.500,00 €

 

 

18.500,00 €

 

 

18.500,00 €

 

 

ΣΑΕΠ 030

 

 

 

 

10

 

 

 

 

9459.04.027.01

 

Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματος μέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση – διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της8ης επαρχιακής οδού από σκυρόδεμα στην περιοχή

Κοτσανόπουλο Π. Ε. Πρέβεζας

 

 

 

 

26.430,77 €

 

 

 

 

26.430,77 €

 

 

 

 

26.430,77 €

 

 

 

 

ΣΑΕΠ 030

 

 

11

 

 

9771.01.040.01

Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και

αποκαταστάσεις

αντιπλημμυρικών έργων της Π. Ε.

Πρέβεζας

 

 

450.000,00 €

 

 

450.000,00 €

 

 

450.000,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.2.1

1.566.197,33

1.138.224,94

1.108.974,94

 

4.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

             

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.2.2

       
             

ΣΥΝΟΛΟ 4.2

1.566.197,33

1.138.224,94

1.108.974,94

 
             

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.445.819,60

5.570.663,24

5.439.807,38

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

60.654.760,92

32.394.144,38

37.854.375,04

 

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Περιφέρεια  στο https://gobhma.gr/

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα