Κτιριακό έργο προϋπολογισμού 120.967,74 € προς δημοπράτηση από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, προϋπολογισμού 120.967,74 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, χωρίς τον ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 206982, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά στην συντήρηση και επισκευή όψεων και λοιπών εγκαταστάσεων του κτηρίου της Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, που λόγω παλαιότητας και συνεχόμενης λειτουργίας και χρήσης του έχουν αρχίσει να εμφανίζονται έντονα σημάδια ‘γήρανσης’ στο κτηριακό κέλυφος της δομής του, με βλάβες και ζημίες, που χρήζουν την επιτακτική και άμεση ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης αυτών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-07-2024 ημέρα Τρίτη, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

  • Τεχνική Έκθεση (pdf)
  • Προϋπολογισμός Έργου (pdf)
  • Περιγραφικό & Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργου (pdf)
  • Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (pdf)
  • Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (pdf)
  • Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (pdf)
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf)
  • Αναλυτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (pdf)
  • Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (pdf)
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (pdf)
 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα